International handel- og investeringsret

I CEVIA forskes der inden for den internationale handels- og investeringsret med fokus på samspillet mellem de private og de statslige aktører. Indenfor handelsretten forskes der i WTO-ret og handelsaftaler. Forskningen koncentreres navnlig om handel og hensyn til miljø, dyrevelfærd og klima, landbrugsområdet, regler om lokal medproduktion (local content) og statsejede virksomheders forpligtelser under WTO-reglerne. Forskningen inden for den internationale investeringsret fokuserer navnlig på beskyttelse af udenlandsk investering og staters ret til at regulere, fortolkningen af investeringsaftaler, herunder bilaterale investeringsaftaler (BITs), integrering af bæredygtighed og corporate social responsibility (CSR) i investeringsaftaler og længerevarende kontrakter samt tvistbilæggelse i investeringstvister.

Deltagere: