Forsikringsret

I CEVIA forskes i forsikringsret. Forskningen foregår inden for den almene forsikringsret og omfatter i denne sammenhæng blandt andet grundlæggende spørgsmål om forsikringsselskabers mulige kontraheringspligt. Herudover forskes i virksomhedens forsikringsforhold i relation til arbejdstagere, herunder spøgrsmål om forsikring af arbejdsskader uden for arbejdssikringslovens område, virksomheders pensionsordninger for arbejdstagerne samt andre kollektive ordninger som for eksempel sundhedsforsikringer og dækningen af visse kritiske sygdomme. Som specialområde forskes endvidere i søforsikring.

Aktuelle forskningsprojekter: 


Området varetages af: