Finansiel virksomhed

I CEVIA forskes inden for finansiel virksomhed navnlig i fonde, selvejende institutioner, trusts og foreningernes retsforhold og ejerstrukturer. Forskningen omfatter tillige ejerskab i forhold til selskaber og den finansielle sektor (banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber). Forskningen dækker såvel private som offentlige sammenslutninger samt offentligt tilsyn og kontrol udført af private aktører. Forskningen omfatter ledelsesstrukturer (corporate governance) og medlemsdemokrati. Forskningen inddrager ansvars-, tilsyns- og kontrolmæssige problemstillinger. I CEVIA forskes endvidere i finansierings- og insolvensret. Disse retsområder har stor praktisk betydning for de finansielle virksomheder. Forskningen omfatter bl.a. reglerne om omstødelse, der afgør i hvilket omfang der under insolvensbehandling kan gøres et ansvar gældende overfor finansielle virksomheder eller andre vedrørende begivenheder indtruffet forud for insolvensbehandlingen. Forskningen omfatter tillige internationale forhold såsom EU-regulering af insolvensbehandling af finansielle virksomheder.

Aktuelle forskningsprojekter:


Området varetages af: