Entreprise

Forskningen i entrepriseret tager sit udgangspunkt i dansk og international kontraktspraksis i byggeriet og off shore. Som et gennemgående spørgsmål undersøges, om byggeriets praksis udfordrer regulering i eksisterende standardvilkår eller almindelige entreprise- og kontraktretlige ansvarsregler.

Aktuelle forskningsprojekter:

Afsluttede forskningsprojekter:

Området varetages af: