Entreprise

I CEVIA forskes i entrepriseret. Forskningen tager sit udgangspunkt i kontraktpraksis i byggeriet og off shore og undersøger, om denne praksis udfordrer reguleringen i eksisterende standardvilkår eller almindelige entreprise- og kontraktretlige ansvarsregler. Som et gennemgående tema vurderes dansk entrepriseret i en international kontekst. Fra 2018 iværksættes et fireårigt forskningsprojekt om Digital entrepriseret i et samarbejde mellem CEVIA og en række førende markedsaktører.

Aktuelle forskningsprojekter:

Afsluttede forskningsprojekter:

Området varetages af: