Forskning

Centerets forskning belyser retlige udfordringer i samspillet mellem det offentlige og det private med fokus på virksomhedsansvar. Centerets forskning koncentreres om den tværfaglige forskning. Herudover bidrager centerets medlemmer i øvrigt til den juridiske grundforskning inden for en række forskellige fagområder.

Forskningsprojekter finansieret af Forskningsrådet


Læs mere om CEVIAs kommunikation af forskningsresultater.

Læs mere om CEVIAs forskning og ’virksomhedsansvar’ som forskningsfelt.