Digital entrepriseret

Forskningsprojektet Digital entrepriseret (2018-2022) gennemføres i et samarbejde mellem CEVIA, en række virksomheder og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

IT-teknologi anvendes i stadigt videre omfang til bl.a. projektering, planlægning, udførelse og drift af byggerier. Mulighederne for innovation og udvikling af teknologierne er langt fra udtømt. Building Information Modelling (BIM) påvirker de byggeaftaler, som indgås mellem parterne. Det sker i flere stadier af byggeriet og på flere niveauer af kontraktretten. Anvendelsen af BIM afstedkommer også overvejelser af bl.a. udbuds- og ophavsretlig karakter.  Der er utvivlsomt store potentielle gevinster ved den digitaliserede byggeproces. Manglende viden om de retlige konsekvenser vil  imidlertid kunne føre til omfattende tvister og allokere betydelige tab.

Forskningsprojektet er finansieret af Realdania og ledes af professor, dr. jur. Ole Hansen. Adjunkt, ph.d. Sylvie Cavaleri er projektets internationale koordinator.

Forskningsprojektets indhold

Forskningsprojektet omfatter

 • 7 artikelprojekter gennemført af juridiske praktikere fra industrien og fra specialiserede rådgivningsmiljøer i perioden 2018-2021. Forfatterne integreres i projektperioden i forskningsmiljøet i CEVIA
 • Et ph.d.-projekt gennemført i samarbejde mellem CEVIA og Kammeradvokaten og advokat Nicolaus Falk-Scheibel i perioden 2018-2022
 • 2 større, internationale artikler om digitalisering udarbejdet af professor, dr. jur. Ole Hansen og adjunkt, ph.d. Sylvie Cavaleri

Forskningsprojektets deltagere

Forskningsprojektets deltagere er

 • MT-Højgaard A/S
 • Advokatfirmaet Molt Wengel
 • Advokatfirmaet Bruun og Hjejle
 • Horten Advokatpartnerselskab
 • Sirius Advokater
 • Advokatfirmaet Plesner
 • Advokatfirmaet Poul Schmith – Kammeradvokaten
 • Viltoft advokatfirma
 • Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen
 • Bygningsstyrelsen
 • Københavns Lufthavn

Formidling

Forskningsprojektet vil blive formidlet via to større konferencer, hvoraf den ene vil blive afholdt i 2018 (åbningskonference). Derudover vil formidling ske gennem løbende publikationer og via denne hjemmeside.

Åbningskonference den 28. september 2018

Der afholdes åbningskonference for forskningsprojektet Digital entrepriseret

Fredag den 28. september 2018

Nærmere følger på denne side.