Publikationer

Formidlingen af CEVIAs forskningsresultater prioriteres højt, herunder formidlingen til den bredere offentlighed. Forskningsformidlingen kan have varierende karakter og format. Centralt for formidlingen af CEVIAs forskning er publikationer i fagfællebedømte international anerkendte tidsskrifter og bøger. Dertil kommer forskningsformidling i lærebøger, aviser, radio, TV og til konferencer.

CEVIAs tværfaglige forskningsprojekter udmønter sig i varierende publikationer, herunder fælles bogprojekter. Centerets forskere publicerer desuden løbende artikler inden for en lang række juridiske emner, herunder entrepriseret, it-ret, transportret, forsikringsret, sundhedsret, international ret og menneskerettigheder, samt almen kontrakts-, erstatnings- proces og forvaltningsret.

Publikationerne tilgås enten via den enkelte ansatte eller via de forskellige forskningsprojekter.