Ansatte tilknyttet CEVIA - Center for Virksomhedsansvar – Københavns Universitet

Clement Salung Petersen

Clement Salung Petersen

Lektor

Aktuel forskning

Primære forskningsområder

 • Civilprocesret og anden civil tvistløsning
 • Immaterialretsproces (retshåndhævelse af immaterialrettigheder)

Min procesretlige forskning vedrører navnlig

 • Foreløbige retsmidler i form af forbud og påbud
 • Bevisanskaffelse i den civile retspleje
 • Sagkyndiges rolle i den civile retspleje
 • Domstolenes retsanvendelse (jura novit curia)
 • Domstolenes forligsmægling
 • De nordiske retsplejereformer
 • EU-rettens påvirkning af nationale procesordninger
 • Alternative tvistløsningsformer, herunder voldgift og "notice-and-action" procedurer
 • Håndhævelse af immaterialrettigheder, herunder forbud, bevissikring, informationspålæg, erstatning, straf og korrigerende foranstaltninger, EU's toldforordning og Klagenævnet for Domænenavne
 • Den europæiske patentdomstol (Unified Patent Court), herunder dens institutionelle opbygning og procesreglement
 • European Commission project JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082 - Study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation on judgments and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU Consumer Law, led by Max Planck Institute Luxembourg, 2016 national reporter (Denmark)

En væsentlig del af min forskning er publiceret i internationale tidsskrifter og bogudgivelser, men jeg er tillige medforfatter til en række væsentlige danske procesretlige fremstillinger:

 • Retsplejeloven med kommentarer (10. udgave 2018)
 • Den civile retspleje (4. udg. 2017)
 • Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces (2015)

Jeg har desuden skrevet kapitlet om retshåndhævelse i bogen Immaterialret (5. udg. 2018).

Jeg er medlem af forskningscenteret Center for Virksomhedsansvar (www.cevia.dk) og associeret medlem af forskningscentret Center for Informations- og Innovationsret (www.ciir.dk).

Jeg er vejleder for to ph.d.-studerende:

 • Toms Krumins: The interaction between international commercial arbitration and court litigation: court involvement and parallel processes
 • Vadym Semenov: Injunctive relief against patent infringements

Andre interesseområder

 • Immaterialret, særligt varemærke- og kendetegnsret, domænenavnsjura og ophavsret
 • Kontrakter, særligt forlagsaftaler, licensaftaler, forsknings- og udviklingskontrakter
 • Forskning, etik og jura (jf. nedenfor)
 • Straffeproces

Forskningsetik

Jeg har i en årrække arbejdet indgående med forskningsetik, herunder ved undervisning på ph.d.-kurser på Københavns Universitets juridiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter, som underviser og konsulent for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (www.ubva.dk) samt som redaktør og medforfatter på www.forskerportalen.dk

Siden 2014 har jeg sammen med professor Morten Rosenmeier været særligt udpeget person ("Named Person") til understøttelse af god videnskabelig praksis ved Det Juridiske Fakultet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser for tiden i følgende fag:

 • Civilprocesret (den juridiske kandidatuddannelse)
 • God videnskabelig praksis (ph.d.-uddannelsen på JUR og SAMF)
 • Kvalitet i retsvidenskabelig forskning (ph.d.-uddannelsen på JUR)

Jeg har tidligere også undervist i ejendomsret og immaterialret.

Jeg vejleder kandidatstuderende inden for bl.a. følgende emner:

 • Civilproces
 • Voldgift
 • Fogedret
 • Retshåndhævelse af immaterialrettigheder

Mulige interessekonflikter

Se oplysninger på CV

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Immaterialrettigheder og foreløbige forbud

  Petersen, C. C. S. 2008 1. udg. København: Djøf Forlag. 517 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

 2. Udgivet

  Netværksoperatørernes rolle i bekæmpelsen af ophavsretskrænkelser på internettet

  Petersen, C. C. S. 2009 I : NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 1, s. 21-43 23 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  Injunctions against mere conduit of information protected by copyright

  Sandfeld Jakobsen, S. & Petersen, C. S. 2011 I : I I C - International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2, s. 151-181 31 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Treaties in Domestic Civil Litigation: Jura Novit Curia?

  Petersen, C. S. 2011 I : Nordic Journal of International Law. 80, 3, s. 369-402 34 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 5. Udgivet

  Sø- og Handelsretten og de nye byretter - om henvisning af sager og brug af sagkyndige dommere

  Petersen, C. S. 2011 Sø- og Handelsretten 150 år. Lego Andersen, E., Feilberg, J., Laurdup, A. & Schovsbo, J. (red.). København: Karnov Group, s. 59-93 35 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 6. Udgivet

  Intellectual property enforcement at the EU border: the challenge of private imports

  Petersen, C. S., Riis, T. & Schovsbo, J. H. 2012 I : Journal of Intellectual Property Law & Practice. 7, 10, s. 747-762

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 7. Udgivet

  Procesretlige aspekter af genforhandlingsklausuler

  Petersen, C. S. 2013 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 147, 4, s. 35-44 10 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 8. Udgivet

  A Comparative Perspective on Recent Nordic Reforms of Civil Justice

  Petersen, C. S. 2014 The Future of Civil Litigation: Access to Courts and Court-Annexed Mediation in the Nordic Countries. Ervo, L. & Nylund, A. (red.). Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, s. 9-29 21 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 9. Udgivet

  The Unified Patent Court (UPC) in Action: How Will the Design of the UPC Affect Patent Law?

  Petersen, C. S., Schovsbo, J. H. & Riis, T. 2015 Transitions in European Patent Law : Influences of the Unitary Patent Package. Ballardini, R. M., Norrgård, M. & Bruun, N. (red.). New York / Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 37-57 21 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 10. Udgivet

  The Unified Patent Court (UPC), Compulsory Licensing and Competition Law

  Petersen, C. S., Riis, T. & Schovsbo, J. H. 2014 I : N I R. 4, s. 324-339 16 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 11. Udgivet

  Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces

  Møgelvang-Hansen, P., Petersen, C. S. & Riis, T. 2015 Karnov Group. 468 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

ID: 12031