Johan Tufte-Kristensen
Johan Tufte-Kristensen

Adjunkt

  • JUR Center for virksomhedsansvar

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.3.55

    Telefon: +45 35 33 27 35

Johan Tufte-Kristensen har været ansat på Københavns Universitet siden september 2014. Han har skrevet en ph.d.-afhandling om voldgiftsdommeres upartiskhed og uafhængighed. I dag beskæftiger han sig med formueret, procesret og international privatret. Hans specifikke forskningsprojekter vedrører bl.a. ordre public-indsigelsesgrunde i internationale konventioner, eksorbitante værnetingsregler, anerkendelse og fuldbyrdelse af forligsaftaler og domstolenes anvendelse af præceptive nationale og supranationale regler.

I det kommende semester underviser Johan i det obligatoriske fag Obligationsret på den juridiske bacheloruddannelse. Han har tidligere undervist i fagene Civilprocesret og Erstatning og kontrakt. Han yder speciale-, projektrapport- og bachelorvejledning inden for formue- og procesrettens områder, og han er ansvarlig for fakultetets deltagelse i processpillet Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, der afholdes årligt.

Johan har repræsenteret den danske regering i FN’s voldgifts- og konfliktløsningsarbejdsgruppe (UNCITRAL’s Working Group II), og han har været gæsteforsker ved University of Texas at Austin. Han besidder flere tillidsposter, blandt andet som medlem af Den Danske Styrelse for de Nordiske Juristmøder og som medlem af bestyrelsen for foreningen Young Arbitrators Copenhagen, der arbejder for at fremme interessen for voldgift blandt yngre jurister.

Primære forskningsområder

Formueret, procesret og international privatret

Aktuel forskning

Som medlem af fakultetets Center for Virksomhedsansvar indgår Johan i et kollektivt forskningsprojekt om private governance. Han forsker i en række temaer inden for tvistløsning og international privatret, herunder

  • Ordre public-indsigelsesgrunde i internationale konventioner
  • Eksorbitante værnetingsregler
  • Anerkendelse og fuldbyrdelse af forligsaftaler
  • Domstolenes anvendelse af præceptive nationale og supranationale regler

Undervisnings- og vejledningsområder

Formueret, procesret og international privatret

ID: 122742136