Ansatte tilknyttet CEVIA - Center for Virksomhedsansvar – Københavns Universitet

Johan Tufte-Kristensen

Johan Tufte-Kristensen

Postdoc

  • JUR Center for virksomhedsansvar

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.3.55

    Telefon: +45 35 33 27 35

Johan Tufte-Kristensen har været ansat på Københavns Universitet siden september 2014. Han har skrevet en ph.d.-afhandling om voldgiftsdommeres upartiskhed og uafhængighed, og han beskæftiger sig i dag mere generelt med reguleringen af interessekonflikter, som blandt andet præger domstolene, forvaltningen, advokatbranchen, sundhedsområdet, forskningen og den finansielle sektor. Undersøgelsen af emnet har til formål at gøre anvendelsen og udviklingen af reglerne om interessekonflikter mere nuanceret og forudsigelig for dermed i sidste ende at øge effektiviteten, legitimiteten og tilliden på de regulerede områder.

Johan underviser i civilprocesret på den juridiske kandidatuddannelse og vejleder specialestuderende inden for civil- og straffeprocesretten. Han repræsenterer den danske regering i FN’s voldgifts- og konfliktløsningsarbejdsgruppe (UNCITRAL’s Working Group II) og besidder flere tillidsposter, blandt andet som medlem af Den Danske Styrelse for de Nordiske Juristmøder og som medlem af bestyrelsen for foreningen Young Arbitrators Copenhagen, der arbejder for at fremme interessen for voldgift blandt yngre jurister.

Primære forskningsområder

Konfliktløsnings- og procesret

Aktuel forskning

Reguleringen af interessekonflikter i domstolene, forvaltningen, advokatbranchen, sundhedssystemet, forskningen, den finansielle sektor og andre brancher og institutioner

Undervisnings- og vejledningsområder

Procesret

ID: 122742136