Vil du være med i et forskningsprojekt?

Studenterforskningsprojekterne afvikles ved, at Væksthuset udbyder en række fastlagte temaer eller problemstillinger inden for bæredygtighed, som de studerende herefter kan vælge at belyse og forske i fra forskellige faglige vinkler, undertemaer mv. De studerende vil således indgå i en studiegruppe med andre studerende fra forskellige fakulteter, institutter og universiteter, hvor de i fællesskab gennemgår et struktureret projektforløb centreret omkring temaet eller problemstillingen. Tværfaglig og tværdisciplinær tænkning er derfor også i højsædet ved skabelsen af innovation og entreprenørskab inden for bæredygtighed. Gennem studiegruppen og projektforløbet vil de studerende kunne brainstorme, sparre, få vejledning osv. af forskere og praktikere fra det private og offentlige erhvervsliv, såvel som de andre studerende på projektet. I større studiegrupper forventes det, at der dannes undergrupper på tværs af fagligheder, herunder på baggrund af valg af undertemaer og hensyn til ECTS-givende forløb.

De enkelte studenterforskningsprojekter vil blive udbudt særskilt her på hjemmesiden og Facebook, hvor der vil være en projektbeskrivelse, frist for tilmelding samt et link til tilmelding. I forbindelse med tilmeldingen skal de studerende bl.a. give en kort motivation for at deltage i projektet, da der kan være angivet et max. antal deltagere på det enkelte projekt.

Tilmeldingen til Væksthusets projekter erstatter IKKE den normale tilmelding til ECTS-givende kurser, men er en separat tilmelding. Studerende skal således fortsat tilmelde sig via den normale tilmelding, såfremt den studerende ønsker at tage et ECTS-givende forløb samtidig med deltagelse i et projekt i Væksthuset.

ECTS-givende forløb

For de studerende, der ønsker at få ECTS-point i forbindelse med samtidig deltagelse i et af Væksthusets projekter, er der forskellige muligheder. På Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, er der f.eks. mulighed for at få ECTS på følgende kurser, jf. Kursuskataloget: Afløsningsprojekt, Projektorienteret forløb, bachelorrapport og specialeafhandling. Derudover kan der være mulighed for, at temaet for et af Væksthusets projekter kan indgå som en del af eksamen i et kursus, f.eks. hvis eksamensformen er en skriftlig aflevering, porteføljeeksamen o.l. Dette er f.eks. tilfældet med kurset ”Velfærdsret – kreativ akademisk skrivning”, ”How to Start a Start-up: the law of start-ups”, ”Blockchain and New Technologies in Corporate and Capital Market Law”. Fordelen ved at kombinere et normalt ECTS-givende forløb med samtidig deltagelse i et af Væksthusets projekter er muligheden for at indgå i en fagligt relevant studiegruppe med adgang til løbende tværfaglig inspiration, sparring, vejledning mv.

Du kan se en oversigt over mulighederne for ECTS-givende forløb på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i dette Fact sheet.

Lignende muligheder for ECTS-givende forløb kan også være til stede på et andet fakultet, institut eller universitet, hvilket afhænger af deres kursuskatalog, hvorfor du må tage kontakt til deres studieadministration, undervisere, fagledere mv., men Væksthuset er gerne behjælpelig hermed.

Du kan kontakte Væksthuset for at høre mere om mulighederne for ECTS-givende forløb, ligesom du kan kontakte den pågældende underviser, vejleder eller fagleder på et bestemt kursus, bachelorrapport eller specialeafhandling for at høre om muligheden for, at du kan arbejde med et af Væksthusets projekter som tema eller problemstilling som en del af denne eksamen. 

Ekstra-currikulær deltagelse

Studerende, der ønsker at deltage i et af Væksthusets studenterforskningsprojekter som en ekstraindsats ved siden af studiet, skal blot tilmelde sig de enkelte projekter, når de udbydes og der åbnes for tilmelding.