Vil du skrive en artikel inden for velfærdsret eller bæredygtighed?

Værelse med flot udsigt

I efteråret 2021 udbydes faget ”Velfærdsret – kreativ akademisk skrivning”, 7,5 ECTS, på kandidaten på jurauddannelsen. Faget giver mulighed for faglig fordybelse og specialisering inden for et selvvalgt emne om en velfærdsretlig og samfundsrelevant problemstilling, ligesom det styrker de skriftlige og analytiske kompetencer gennem artikelskrivningen. Faget udbydes af forskningscenteret WELMA – Retlige Studier i Velfærd og Marked, idet forskerne er undervisere og vejledere på de studerendes artikelprojekter. 

Faget udbydes i tæt samarbejde med det nye Væksthus for bæredygtig skat og Verdensmålene, der har fokus på bæredygtighed, FN’s 17 Verdensmål, globale og samfundsmæssige udfordringer mv. Det er derfor muligt at skrive et artikelprojekt inden for bæredygtighed, hvor vi særligt vil have fokus på temaerne ”hjemmearbejde” og ”madspild”, fordi de indeholder mange forskellige og spændende tværfaglige vinkler, herunder corona-vinkler. Det er også muligt at vælge et andet selvvalgt emne vedrørende bæredygtighed. Væksthuset samarbejder med Human & Legal Innovation Hub, Københavns Universitet, samt eksterne parter fra det offentlige og private erhvervsliv, hvorfor der kan komme tilbud om supplerende seminarer, ekspert- og virksomhedsbesøg mv., som er relevante for faget og de studerendes artikelprojekter.

Hvis du har lyst til at deltage i faget og skrive en artikel inden for velfærdsret eller bæredygtighed, skal du blot tilmelde dig faget i Kursuskataloget på normal vis. Du er også meget velkommen til at deltage i faget, hvis du ikke er jurastuderende, og vi henviser til mulighederne for at være meritstuderende på Det Juridiske Fakultet. 

Har du spørgsmål til faget er du meget velkommen til at kontakte faglederne karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk eller catherine.jacqueson@jur.ku.dk.  

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Forsker- og underviserteamet bestående af bl.a.:

Lektor Karina Kim Egholm Elgaard

Professor Catherine Jacqueson

Professor Kirsten Ketscher

Professor Rasmus Kristian Feldthusen