Madspild, skatter og afgifter

Vi søger nysgerrige og motiverede BA- og KA-studerende fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet, der kunne tænke sig at arbejde tværfagligt og tværvidenskabeligt med bæredygtighed og FNs Verdensmål i forbindelse med temaet ”Madspild, skatter og afgifter” i løbet af foråret 2021.

Temaet giver mulighed for at arbejde med projektet fra forskellige vinkler alt efter de studerendes ønsker og interesser som f.eks. skatteretlige incitamenter og udfordringer inden for den skatte- og afgiftsmæssige behandling af mad og madspild, regulering af mad og sundhed, menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder, adfærdsøkonomiske studier inden for madspild, nudging osv. Mulighederne er mange!  

Studenterforskningsprojektet vil foregå ved, at de studerende skal forske sammen på tværs af fagligheder og discipliner i tæt sparring med forskere og eksterne samarbejdsparter. Der er tale om en fælles studiegruppe inden for det overordnede tema, der vil blive inddelt i undergrupper/undertemaer i forbindelse med opstarten af projektet efter de studerendes eget valg. Studerende kan deltage med eller uden ECTS, se neden for. Projektets resultater kan formidles på en valgfri måde ved hjælp af f.eks. podcasts, blogindlæg, kronikker, debatindlæg, artikler, rapporter, sampublikation i et hæfte, oplæg på et seminar, start-up/business case mv. Er der tale om ECTS-givende forløb kan dette begrænse valgfriheden.

Der vil blive udstedt deltagerbeviser efter projektets afslutning, som kan vedlægges et CV. Projektet samarbejder med Væksthuset for bæredygtig skat og Verdensmålene og Human & Legal Innovation Hub, Københavns Universitet.

Der vil blive afholdt følgende seminarrække:

  • 24. februar 2021 kl. 14-16: Kick-off, inspiration og gruppedannelse
  • 10. marts 2021 kl. 14-16: Videndeling, sparring og valg af formidlingsaktivitet
  • 29. marts 2021 kl. 12-15: Fælles workshop/casestudie om ”Field Experiments” ved Institut for Økonomi med gæsteunderviser lektor Cristina Trenta, Örebro Universitet, der holder et oplæg om ”Food waste v. food donations – Is the EU VAT Directive in breach of the human right to food?”
  • 21. april 2021 kl. 14-16: Videndeling, sparring og start-ups
  • 26. maj 2021 kl. 14-16: Præsentation, feedback og evaluering med eksternt ekspertpanel
  • Juni 2021 eller senere: Gennemførelse af formidlingsaktivitet.

Ud over deltagelse i ovenstående skal der påregnes tid til indhentelse af empiri, dataindsamling, kildesøgning, læsning, forberedelse af præsentationer, skrivning, planlægning og arbejde med formidlingsaktiviteter, yderligere gruppemøder efter behov osv. Der vil også være frivilligt tilbud om ”åbent kontor” med forskerteamet, som fastlægges senere. Vi prioriterer fysisk fremmøde, men vil også bruge hybrid og zoom. Det er en betingelse for at deltage i projektet, at de studerende deltager med billede på zoom. Projektet vil gennemføres på dansk/engelsk, dog primært engelsk.

Studerende kan deltage i projektet uden ECTS ved siden af studiet, og skal således blot tilmelde sig på nedenstående link. Studerende, der ønsker et ECTS-givende forløb samtidig med deltagelse i projektet, skal både tilmelde sig det relevante ECTS-givende kursus via Kursuskataloget på normal vis, og samtidig tilmelde sig på nedenstående link.

Der kan dog være andre muligheder for, at studerende kan arbejde med temaet i andre ECTS-givende kurser, hvorfor du må tage kontakt til den relevante studieadministration, underviser, fagleder eller forskerteamet for at høre ad. Hvis du er studerende ved Økonomisk Institut, skal du kontakte Christina Gravert cag@econ.ku.dk for at høre mere om mulighederne.

Hvis du synes, projektet lyder spændende og gerne vil deltage, så tilmeld dig her senest den 10. februar 2021. Der er et max. antal deltagere på 20 studerende. De udvalgte deltagere vil få svar senest den 15. februar 2021, og alle vil få svar. Har du spørgsmål til projektet er du meget velkommen til at kontakte karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk, monica.sarah.brink@jur.ku.dk eller nogen fra forskerteamet.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Forskerteamet bestående af:

Lektor Karina Kim Egholm Elgaard, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Adjunkt, Christina Gravert, Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Projektstudent Monica Sarah Brink, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.