Bæredygtighed inden for byggeri og fast ejendom

Vi søger nysgerrige og motiverede jurastuderende, der kunne tænke sig at arbejde tværfagligt med bæredygtighed og FNs Verdensmål i forbindelse med temaet ”Bæredygtighed inden for byggeri og fast ejendom” i løbet af foråret 2021. Projektet vil tage udgangspunkt i skatte- og afgiftsretlige forhold og problemstillinger i forbindelse med fremme af bæredygtighed inden for byggeri og fast ejendom, hvilket f.eks. kunne være i forbindelse med fradrags- og afskrivningsregler i forbindelse med investeringer og udgifter til bæredygtigt byggeri, vedligeholdelse, genbrug, affald, håndværkerfradrag, klima- og miljøafgifter, brugtmomsordningen, momsmæssig behandling af bygge- og ejendomssektoren osv. Studerende med interesse for andre retsområder kan deltage, da tværfaglige vinkler netop hilses velkommen, og projektet er for alle interesserede studerende fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Det vil også være muligt at arbejde med nogle konkrete problemstillinger foreslået af virksomheder som f.eks. det nye forslag om ejendomsvurderinger, der vil øge skatten på jord til grøn energi.

Studenterforskningsprojektet vil foregå ved, at de studerende skal forske sammen på tværs af fagligheder i tæt sparring med forskere og eksterne samarbejdsparter. Der er tale om en fælles studiegruppe inden for det overordnede tema, der vil blive inddelt i undergrupper/undertemaer i forbindelse med opstarten af projektet efter de studerendes eget valg. Studerende kan deltage med eller uden ECTS, se neden for. Projektets resultater kan formidles på en valgfri måde ved hjælp af f.eks. kronikker, debatindlæg, artikler, rapporter, sampublikation i et hæfte, webinar, seminar mv. Er der tale om ECTS-givende forløb kan dette begrænse valgfriheden.

Der vil blive udstedt deltagerbeviser efter projektets afslutning, som kan vedlægges et CV. Projektet udbydes af Væksthuset for bæredygtig skat og Verdensmålene, og samarbejder med Human & Legal Innovation Hub, Københavns Universitet, Plesner Advokatfirma, European Energy og Ørestad Innovation City Copenhagen.  

Der vil blive afholdt følgende seminarrække:

  • 23. februar 2021 kl. 9-11: Kick-off, inspiration og gruppedannelse
  • 9. marts 2021 kl. 9-11: Videndeling, sparring og valg af formidlingsaktivitet
  • 20. april 2021 kl. 9-11: Videndeling, sparring og start-ups
  • 25. maj 2021 kl. 9-11: Præsentation, feedback og evaluering
  • Juni 2021 eller senere: Gennemførelse af formidlingsaktivitet.

Ud over deltagelse i ovenstående skal der påregnes tid til dataindsamling, kildesøgning, læsning, skrivning og gennemarbejdning, formidling, yderligere gruppemøder efter behov osv.

Studerende kan deltage i projektet uden ECTS ved siden af studiet, og skal således blot tilmelde sig på nedenstående link. Studerende, der ønsker et ECTS-givende forløb samtidig med deltagelse i projektet, skal både tilmelde sig det relevante ECTS-givende kursus via Kursuskataloget på normal vis, og samtidig tilmelde sig på nedenstående link. Der kan dog være andre muligheder for, at studerende kan arbejde med temaet i andre ECTS-givende kurser, hvorfor du må tage kontakt til studieadministrationen, undervisere, fagledere eller Væksthuset for at høre ad.

Hvis du synes, projektet lyder spændende og gerne vil deltage, så tilmeld dig her senest den 10. februar 2021. Der er et max. antal deltagere på 30 studerende. De udvalgte deltagere vil få svar senest den 15. februar 2021, og alle vil få svar. Har du spørgsmål til projektet er du meget velkommen til at kontakte karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk eller monica.sarah.brink@jur.ku.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Lektor Karina Kim Egholm Elgaard, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Advokat, senior counsel Mette Juul, Plesner Advokatfirma

Group Tax Manager Annette Lindholm Petersen, European Energy

Projektstudent Monica Brink, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet