Brug, genbrug og reparation

Vi søger nysgerrige og motiverede BA- og KA-studerende fra jura, humaniora og teologi, der kunne tænke sig at arbejde tværfagligt og tværvidenskabeligt med bæredygtighed og FNs Verdensmål i forbindelse med temaet ”Brug, genbrug og reparation” i løbet af foråret 2021. Temaet giver mulighed for at komme vidt omkring alt efter de studerendes ønsker og interesser som f.eks. skatte- og afgiftsretlige incitamenter og udfordringer i forbindelse med deleøkonomi, genbrugsbutikker, emballage mv.; bæredygtigt samarbejde og forbrug ved hjælp af biblioteker; bæredygtighed i forbindelse med natur og særlig naturbeskyttelse i Nord og Syd med inddragelse af corona- og klimakriserne; bæredygtige tekstiler, reparation af tekstiler osv. Mulighederne er mange!  

Studenterforskningsprojektet vil foregå ved, at de studerende skal forske sammen på tværs af fagligheder og discipliner i tæt sparring med forskere og eksterne samarbejdsparter. Der er tale om en stor fælles studiegruppe inden for det overordnede tema, der vil blive inddelt i undergrupper/undertemaer i forbindelse med opstarten af projektet efter de studerendes eget valg. Studerende kan deltage med eller uden ECTS, se neden for. Projektets resultater skal formidles på en valgfri måde ved hjælp af f.eks. podcasts, YouTube, blogindlæg, kronikker, debatindlæg, artikler, rapporter, sampublikation i et hæfte, debatserie, webinar, seminar, udstilling, start-up/business case mv. Er der tale om ECTS-givende forløb kan dette begrænse valgfriheden.

Der vil blive udstedt deltagerbeviser efter projektets afslutning, som kan vedlægges et CV. Projektet er støttet af KU’s forskningsintegrationspulje. Projektet samarbejder med Væksthuset for bæredygtig skat og Verdensmålene, Human & Legal Innovation Hub, Københavns Universitet, samt Københavns Museum.  

Der vil blive afholdt følgende seminarrække:

  • 24. februar 2021 kl. 9-12: Kick-off, inspiration og gruppedannelse
  • 10. marts 2021 kl. 9-12: Videndeling, sparring og valg af formidlingsaktivitet
  • 21. april 2021 kl. 9-12: Videndeling, sparring og start-ups
  • 26. maj 2021 kl. 9-12: Præsentation, feedback og evaluering med eksternt ekspertpanel
  • juni 2021 eller senere: Gennemførelse af formidlingsaktivitet.

Ud over deltagelse i ovenstående skal der påregnes tid til indhentelse af empiri, dataindsamling, kildesøgning, læsning, forberedelse af præsentationer, skrivning, planlægning og arbejde med formidlingsaktiviteter, yderligere gruppemøder efter behov osv. Imellem seminarerne er der frivilligt tilbud om 3 gange ”åbent kontor” med forskerteamet (3. marts, 7. april, 12. maj, alle dage onsdag kl. 9-10). Vi prioriterer fysisk fremmøde, men vil også bruge hybrid og zoom. Det er en betingelse for at deltage i projektet, at de studerende deltager med billede på zoom. Projektet vil gennemføres på dansk/engelsk.  

Studerende kan deltage i projektet uden ECTS ved siden af studiet, og skal således blot tilmelde sig på nedenstående link. Studerende, der ønsker et ECTS-givende forløb samtidig med deltagelse i projektet, skal både tilmelde sig det relevante ECTS-givende kursus via Kursuskataloget på normal vis, og samtidig tilmelde sig på nedenstående link. Der kan dog være andre muligheder for, at studerende kan arbejde med temaet i andre ECTS-givende kurser, hvorfor du må tage kontakt til den relevante studieadministration, undervisere, fagledere eller forskerteamet for at høre ad.

Hvis du synes, projektet lyder spændende og gerne vil deltage, så tilmeld dig her senest den 10. februar 2021. Der er et max. antal deltagere på 40 studerende. De udvalgte deltagere vil få svar senest den 15. februar 2021, og alle vil få svar. Har du spørgsmål til projektet er du meget velkommen til at kontakte karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk, monica.sarah.brink@jur.ku.dk eller nogen fra forskerteamet.

Hvis du ikke har nået fristen den 10. februar 2021, så kontakt Karina eller Monica, om der er mulighed for stadig at eftertilmelde sig.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Forskerteamet bestående af:

Lektor Karina Kim Egholm Elgaard, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Lektor Henrik Jochumsen, Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Lektor Stig Jensen, Center for Afrika Studier, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Professor Marie Louise Bech Nosch, Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Lektor Marie Riegels Melchior, Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Projektstudent Monica Sarah Brink, FIRE – Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet