Erfaringer og gode råd fra Tina Gonzalez-Schelbeck

Tina Gonzalez-Schelbeck Stilling: Konsulent

Dimission:
1999

Arbejdsted
: KL

Baggrund: Ansat fra 2012

Om studietid og karrierevej:

Hvilke fag interesserede dig mest under studiet?

EU-ret og offentlig ret.

Hvad sætter du i dag allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse?

Kendskabet til EU-retten og muligheden for at fordybe sig.

Ændrede dine karrieredrømme sig i løbet af studietiden?

Nej, jeg ville gerne arbejde i centraladministrationen og senere med interessevaretagelse.

Hvordan har dit karriereforløb været?

Min karriere har haft omdrejningspunktet politik og jura. Mit studenterjob var i Folketinget, og som færdiguddannet startede jeg i centraladministrationen og har senere arbejdet med politisk interessevaretagelse. I seks år har jeg været kommunalpolitiker, og nu er jeg ansat i KL.

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu?

Jeg interesserer mig for kommunale forhold – og så er arbejdet meget alsidigt.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

Meget varieret med møder, undervisning, konsulentopgaver i kommunerne, telefoniske forespørgsler m.v.

Hvilke konkrete opgaver har du?

Undervisning, socialretlige område, social dumping og konkrete juridiske problemstillinger inden for den offentlige ret. 

Hvordan bruger du din uddannelse i dit arbejde? 

Jeg bruger juridisk metode hver dag.

Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen?

Ca. 42 timer.

Hvad er det bedste ved dit job?

Uforudsigeligheden og meget ekstern kontakt.

Hvad har været det sværeste i dit 1. år som nyansat jurist?

Alle de sproglige rettelser.

Er der nogle ting man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil have en jobfunktion som din?

Vigtigt at være udadvendt og have en høj faglighed.

Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? 

Jeg ville gerne have deltaget i et processpil.


Om KL:

Hvor mange medarbejdere er der i organisationen/virksomheden?
422.

Hvor mange medarbejdere er uddannede jurister?
Ca. 55.

Hvilke opgaver løser den juridiske afdeling generelt?
Meget bredt. Da vi løser juridiske problemstillinger, som kommunerne har.

Hvor mange juridiske studentermedhjælpere har I?
Ca. 5.

Stiller I særlige krav til, hvor langt studentermedhjælperne skal være på jurastudiet, før de ansættes? 
Typisk færdige med 3. år.

Hvordan kan man få mere information om karrieremulighederne hos jer?
Kl.dk.

Generelt om arbejdspladsen:

Hvilke medarbejderværdier er fremherskende hos jer?

 Høj faglighed, god omgangstone og respekt for forskellighed.

Hvilke arbejdsopgaver får nyuddannede hos jer?

Vi har ikke så mange nyuddannede.

Hvad forventer I af nyuddannede ansøgere?

Erfaring

Hvad lægger I vægt på ved ansættelsen af nyuddannede jurister?

Vi har mest jurister med erfaring. Forventer høj faglighed og konkret kendskab til den kommunale verden.

Hvilke kompetencer ud over de jurafaglige lægger I vægt på ved ansættelsen?

Selvstændighed og gode samarbejdsevner.