Erfaringer og gode råd fra Rasmus Holm Hansen

Rasmus Holm Hansen Stilling: Advokat

Dimission:
2006

Arbejdsted
: Kammerdavokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Baggrund: Siden jeg blev kandidat i 2006

Om studietid og karrierevej:

Hvilke fag interesserede dig mest under studiet?

Jeg oplevede, at de fleste fag blev spændende, når man dykkede ned i dem. Men jeg blev især glad for de formueretlige fag

Ændrede dine karrieredrømme sig i løbet af studietiden?

Egentlig ikke. Jeg tror først, at jeg fik egentlige drømme om min karriere, da jeg kom ret langt i studieforløbet og på det tidspunkt, var jeg ret sikker på, at jeg ville gå advokatvejen.

Hvordan har dit karriereforløb været?

Jeg havde i studietiden job på forskellige advokatkontorer, ligesom jeg havde et par job på universitetet. Jeg har været på min nuværende arbejdsplads, siden jeg blev kandidat i foråret 2006

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu?

Det var nok, hvis jeg skal være ærlig, lidt et udslag af tilfældigheder. Jeg har både gennem studiet og i mit efterfølgende virke som først fuldmægtig og siden advokat oplevet, at langt de fleste af de arbejdsområder, jeg har stiftet bekendtskab med, har været udfordrende og spændende på hver deres måde. Det gælder også i høj grad de specialer, jeg sidder med i dag.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

Afhængig af om jeg skal aflevere vores datter, møder jeg typisk ind mellem 8 og 9. Derefter går tiden med at tjekke og besvare mails, almindelig sagsbehandling og telefonisk rådgivning. Jeg har på en typisk dag vel 1 - 2 møder, og derfor går der også en god del tid med deltagelse og forberedelse af disse. Jeg forlader typisk kontoret igen mellem 18 og 19. Hvis der er travlt, tænder jeg computeren derhjemme om aftenen, når min datter er gået til køjs og de praktiske gøremål er håndteret. Det er dog lidt vanskeligt at tale om en typisk dag, da de varierer meget.

Hvilke konkrete opgaver har du?

Jeg sidder med forskellige kontraktrelaterede problemstillinger, herunder primært med udbudsret og entrepriseret, og jeg rådgiver om disse emner, ligesom jeg fører rets- og voldgiftssager om tvister knyttet til mine fagområder.

Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen?

Det svinger meget, men ligger gennemsnitligt omkring 45-50 timer

Hvad er det bedste ved dit job?

Diversiteten og de konstante udfordringer. Der er meget, meget få dage, der kan køre på autopiloten. Og så er det ekstremt udviklende at arbejde med så mange dygtige mennesker.

Hvad har været det sværeste i dit 1. år som nyansat jurist?

Jeg var meget træt om aftenen - og så savnede jeg friheden fra studiet. Men jeg vil ikke sige, at overgangen fra studie til arbejde var specielt svær.

Er der nogle ting man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil have en jobfunktion som din?

Man skal fra starten af studiet være klar til at smøge ærmerne op og slå bagen i sædet. Og så skal man være klar til at tilbyde sin arbejdsgiver en fleksibilitet og en stor arbejdsindsats; så bliver det belønnet med et virkelig spændende og afvekslende job, der byder på konstante udfordringer og spændende oplevelser.

Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? 

Jeg ville nok prioritere udlandsophold endnu højere - det giver nogle fantastiske oplevelser


Om Kammerdavokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith:

Hvor mange medarbejdere er der i organisationen/virksomheden?
Vi er ca. 335 medarbejdere.

Hvor mange medarbejdere er uddannede jurister?
Ca. 200.

Hvilke opgaver løser virksomheden/den juridiske afdeling generelt?
Vi varetager hvervet som kammeradvokat, og staten er derfor vores hovedklient. Derudover rådgiver vi en lang række andre aktører - typisk med tilknytning til det offentlige Danmark.

Hvor mange juridiske studentermedhjælpere har I?
28.

Stiller I særlige krav til, hvor langt studentermedhjælperne skal være på jurastudiet, før de ansættes? Og i så fald hvilke? Har I andre særlige krav til studentermedhjælperne?
Vi ansætter studenter, der har bestået 2. års prøven. Udover et højt fagligt niveau lægger vi vægt på, at vores studenter er engagerede og ser en udfordring i at løse opgaverne i samarbejde. Vi lægger endvidere vægt på, at studenterteamet fungerer godt sammen, og at du bidrager til at skabe et godt fagligt og socialt miljø.

Hvordan kan man få mere information om karrieremulighederne hos jer?
Det kan man på vores karrieresite https://kammeradvokaten.dk/karriere/ eller ved at ringe til HR Konsulent Trine Hallund på 7230 7860

Generelt om arbejdspladsen:

Hvilke medarbejderværdier er fremherskende hos jer?

Troværdighed, løsningsorientering og engagement er vigtige værdier for os.

Hvilke arbejdsopgaver får nyuddannede hos jer?

Som advokatfuldmægtig hos os får du fra starten et stort ansvar og dine egne sager. Vi har en rokeringsordning. Det betyder, at du kommer til at arbejde i tre forskellige faggrupper i løbet af din fuldmægtigtid, hvilket giver mulighed for at prøve flere forskellige fagområder af. Vi er et retssagskontor og vores advokatfuldmægtige får derfor stor procedureerfaring allerede i de første år.

Hvad forventer I af nyuddannede ansøgere?

Vi forventer engagement og vilje til at lære og udvikle sig. Som nyuddannet kan man ikke det hele endnu, men vi forventer en lyst til at lære det.

Hvad lægger I vægt på ved ansættelsen af nyuddannede jurister?

En solid faglig ballast i form af et pænt karakterniveau kommer man ikke uden om, men også de personlige egenskaber er meget vigtige for at blive en dygtig advokat. På vores kontor går vi f.eks. meget i retten, og derfor er det en stor fordel, hvis man ikke er bange for at tale foran andre mennesker.

Hvilke kompetencer ud over de jurafaglige lægger I vægt på ved ansættelsen?

Vi har en helhedsorienteret kompetencemodel, der består af faglige, personlige, ledelsesmæssige og forretningsmæssige kompetencer. Som nyuddannet er der naturligt mest fokus på de faglige kompetencer, men vi ser på om potentialet er der inden for de andre kompetenceområder.