Erfaringer og gode råd fra Nicolai Thorninger

Nicolai Thorninger Stilling: Advokat, associeret partner hos Rønne & Lundgren, 38 år.

Dimission:
Januar 2001

Baggrund: Været ansat hos Rønne og Lundgren siden marts 2007. Nicolai arbejder med fast ejendom, primært transaktioner af erhvervsejendomme. Nicolai har tidligere været ansat hos Slots- og Ejendomsstyrelsen og som advokatfuldmægtig hos Lett, Vilstrup & Partnere.

Om studietid og karrierevej:


Hvorfor valgte du at læse jura?
Jeg følte, at jurastudiet gav den bedste mulighed for indsigt i samfundets indretning kombineret med spændende og varierede karrieremuligheder. Jeg har aldrig fortrudt mit studievalg. Min egen interesse gik primært i retning af de formueretlige fag, særligt ejendomsret - som det hed på dengang.

Hvordan har din karrierevej udviklet sig?
Jeg startede oprindeligt med studiejob hos Lett, Vilstrup & Partnere i starten af mit 3. studieår. Det var et forholdsvis krævende studiejob med et minimumskrav på 30 timer pr. uge, men det var på alle måder indsatsen værd.

Ændrede dine karrieredrømme sig undervejs i dit studieforløb?
Ja, flere gange. Det er helt naturligt at gøre sig nogle forskellige tanker om fremtidige karrieremuligheder, efterhånden som man arbejder sig igennem de forskellige juridiske discipliner på studiet.

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu?
Min interesse for ejendoms- og panteretlige problemstillinger gjorde det naturligt for mig at beskæftige med fast ejendom.

Hvordan fik du jobbet?
I hvert fald i de første år efter studiet er karakterniveau et væsentligt parameter. Desuden vil jeg ubetinget anbefale at søge studierelevant arbejde, gerne rimeligt tidligt i studiet. Mit første job lå i naturlig forlængelse af mit studiejob. I forhold til mit nuværende job blev kontakten etableret via mit netværk fra studietiden.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?
Min arbejdsdag består typisk i en ligelig fordeling mellem konkret sagsbehandling og møder med klienter, modparter osv. Derudover er der ofte besigtigelser, retssager og deltagelse i skønsforretninger.

Hvilke konkrete opgaver har du?
Mine typiske arbejdsopgaver har relation til køb og salg af erhvervsejendomme. Det omfatter blandt andet udarbejdelse og forhandling af købsaftaler, rådgivning om forhold vedrørende finansiering, tinglysningsekspeditioner mv. Derudover beskæftiger jeg mig ganske meget med beslægtede retsområder herunder lejeret og entrepriseret.

Hvem samarbejder du med i din opgaveløsning?
Vi arbejder ofte i team på større projekter. Desuden får jeg hjælp af min dygtige sekretær. Derudover er der naturligvis også et tæt samarbejde med klienten om at få løst sagen bedst muligt.

Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen?
Det kan svinge meget. Nogle gange kan der være nogle større projekter, som kan tage en del tid. Andre gange kan jeg gå fra kontoret kl. 15 for at hente min søn i børnehaven - hvilket jeg i øvrigt gør mindst 1 gang om ugen.

Hvad er det bedste ved dit job?
Der er ikke to dage, der er ens.

Hvad var det sværeste som nyansat jurist?
Det er vanskeligt at omstille sig fra at være studerende, hvor man alene har skullet forholde sig til teoretiske problemstillinger, til at blive konkret retsanvender, hvor man skal tænke i praktiske løsninger.

Hvad er dit bedste karrieretip?
Som studerende er det vigtigst, at man tager sit studie alvorligt og lige fra begyndelsen anlægger en aktiv studiestil. Har man først valgt en venstrehåndsagtig tilgang til sine opgaver, bliver det meget vanskeligt senere hen at omstille sig. Ellers er det vigtigt, at man plejer sig netværk. Endelig vil jeg som nævnt anbefale, at man søger studierelevant arbejde.

Er der nogle ting man skal være særlig opmærksom på, hvis man gerne vil arbejde i en lignende stilling som din?
Man skal huske, at advokatbranchen er et servicefag. Det er vigtigt for klienter, at de kan få fat i deres advokat, når de har brug for det. Derfor kan arbejdstider sommetider opleves som en udfordring. Det er dog langt fra umuligt at kombinere en advokatkarriere med et familieliv.

Hvis du skulle begynde på jurastudiet igen, hvad ville du gøre mere af?
Jeg ville nok forsøge at sætte pensum ind i en relevant kontekst. Har man læst et længere afsnit om en lille nicheproblemstilling, ville det give meget mere mening, hvis dette kunne relateres til an praktisk situation. Her kan man spørge sin underviser. Det er imidlertid mit indtryk, at den nye studiereform imødekommer dette behov.

Hvad bør 1. års studerende særligt fokusere på for at optimere deres karrieredrømme?
At arbejde aktivt med stoffet. Man skal stille krav til både sig selv og sit studium. Hvis man ikke føler, at man har forstået et emne, skal man ikke give op. Så må man bruge sine studiekammerater, sin underviser eller alternativ litteratur. Derudover bør man som 1. års studerende være opmærksom på, at 1. årsprøve ikke blot handler om at tilegne sig noget viden om erstatning, testamenter osv. Det handler i højere grad om at tillære sig juridisk metode. Derfor må man ikke underprioritere ét fag frem for et andet.


Om Rønne & Lundgren:

Hvor mange ansatte har I og hvor mange er jurister?
103 i alt, heraf 65 jurister.

Hvilke opgaver løser virksomhedens jurister generelt?
Vi er et såkaldt full-service kontor. Det vil sige, at vi har afdelinger inden for stort set alle erhvervsrettede juridiske discipliner lige fra ansættelsesret og EU-udbud til virksomhedsfusioner og kommuners retsforhold.

Hvilke medarbejderværdier er fremherskende hos jer?
Hos Rønne & Lundgren er det vigtigst, at medarbejderne på fornuftig vis kan få en afbalanceret hverdag til at hænge sammen med både arbejde og familie. Vi har stor fokus på personalepleje og de enkelte ansattes behov, så alle møder glade på arbejde om morgenen. Derudover vægter vi faglig udvikling. Det er udslagsgivende for os, at vi altid kan levere en professionel ydelse til vores klienter af høj standard. Af den grund gør vi meget ud af, at alle medarbejderes faglige profiler kontinuerligt udvikles, ligesom vi bruger mange ressourcer på oplæring af nye medarbejdere.

Hvor mange juridiske studentermedhjælpere er der ansat hos jer?
Dette svinger en del. Lige for tiden er der seks.

Hvilke opgaver løser studentermedhjælperne især?
Vores studenter løser mange forskellige typer af opgaver. Det kommer også an på, hvilken afdeling de er tilknyttet. Men typisk vil de løse mindre sager, ekspedere mindre transaktioner og gå i fogedretten.

Stiller I særlige krav til, hvor langt studentermedhjælperne skal være i studiet?
Det gør vi som udgangspunkt ikke. Men har vi brug for en student til inkasso, vil vi foretrække en kandidat, der har haft kreditorforfølgning.

Hvilken faglig profil vægter I hos nyuddannede kandidater?
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi lægger vægt på gode resultater. Særligt inden for de formueretlige fag. Dernæst vægter vi også erhvervserfaring. Det er derfor vigtigt, at man som studerende får opbygget noget erhvervserfaring og naturligvis helst af juridisk karakter.

Har I særlige krav til ansøgere?
Som advokatvirksomhed vil vi typisk lægge vægt på de formueretlige fag, men det er selvfølgelig en helhedsvurdering. Vi kan således sagtens finde på at interesse os for, hvorledes kandidaten har klaret et fag som retsfilosofi, idet dette fag afspejler, at kandidaten er i stand til at tænke abstrakt.

Hvad kan nye studerende gøre for at komme i betragtning til en studenterstilling hos jer?
Man skal selvfølgelig skrive en god ansøgning. Gerne uopfordret. Vi interesserer os jo for, hvorfor kandidaten har søgt netop hos os. Vi kan derfor godt hurtigt se, hvis der er tale om en standardansøgning, som er sendt til mange virksomheder. Så det er en nødvendighed, at man har sat sig ind i vores virksomhed. Derudover bør man som studerende gennem sine valgfag gøre sig nogle tanker om, hvilken sektor inden for den juridiske verden, man gerne vil være i. Vi bliver lidt overraskede, hvis en kandidat udelukkende med strafferetlige overbygningsfag søger en stilling som erhvervsadvokatkontor.

Hvordan kan man få mere information om karrieremulighederne hos jer?
Man kan kontakte vores HR-chef Rikke Tyle Petersen, rp@rl.dk.