Erfaringer og gode råd fra Louise Siggaard Jensen

Louise Siggaard Jensen Stilling: Konsulent, advokat

Dimission:
Juni 2011

Arbejdsted: DI – Dansk Industri, i personalejuraafdelingen

Baggrund: Jeg blev fra juli 2011 ansat som advokatfuldmægtig på Eversheds LLP’s danske advokatkontor. Jeg begyndte fra 1. maj 2013 som advokatfuldmægtig i DI, hvor jeg blev advokat i juli 2014.

Om studietid og karrierevej:

Hvilke fag interesserede dig mest under studiet?

På bacheloren var det primært fag som Formueret og Obligationsret, der interesserede mig. På kandidaten udnyttede jeg muligheden for at vælge bredt, og især individuel arbejdsret, konkurrence- og markedsføringsret, selskabsret og praktisk behandling af retssager, synes jeg var spændende.

Hvad sætter du i dag allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse?

For ikke at låse mig fast i én bestemt retning sørgede jeg på kandidaten for at tage en bred vifte af fag. Udover at det gav mig indblik i forskellige retsområder, har jeg også glæde af det valg nu: Når man sidder med en ansættelsesretlig sag, støder man nemlig ofte på grænseproblematikker til andre juridiske retsområder.

Ændrede dine karrieredrømme sig i løbet af studietiden?

Inden jeg begyndte at læse jura, havde jeg ikke planer om, at jeg skulle være advokat. Min ambition var at blive virksomhedsjurist. Det ændrede sig i løbet af kandidaten, hvor jeg via mit studiejob fik mulighed for at prøve kræfter med advokatverdenen og fandt ud af, at arbejdsformen passede godt til mit temperament.

Hvordan har dit karriereforløb været?: Fra evt. studiejob til nuværende ansættelse – hvilke kompetencer har du udviklet undervejs og hvad har spillet en særlig betydning for der hvor du er i dag?

På tredje år fik jeg studiejob i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv. Jeg havde direkte telefonisk kontakt til medlemsvirksomhederne og fandt hurtigt ud af, at jeg var glad for og god til at rådgive andre. Det var også herigennem, jeg første gang stiftede bekendtskab med arbejdsretten.

Da jeg havde ca. et år tilbage af min kandidat, skiftede jeg til et advokatkontor for at prøve kræfter med advokatverdenen. Hos Eversheds Advokataktieselskab fik jeg lov til at arbejde videre med arbejdsretten, men samtidig – fordi Eversheds er et internationalt advokatfirma – fik jeg også mulighed for at finpudse mine engelskkundskaber, hvilket har været utrolig spændende og givende.

Efter tre år skiftede jeg tilbage til organisationsverdenen, denne gang til DI – Dansk Industri. Her blev jeg med det samme kastet ud i forhandling og direkte kontakt med medlemsvirksomhederne.

At lære den juridiske metode i praksis, som man lærer den på et advokatkontor, har været meget værdifuldt for mig. I min nuværende stilling er ansvaret for sagerne nemlig mit eget, og der er ikke fx en partner, der kigger mit arbejde igennem, inden jeg sender det videre til medlemsvirksomheder eller modparter.

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu?

Det var lidt en tilfældighed. Jeg søgte en studenterstilling i Dansk Erhverv, og fordi Dansk Erhverv er en arbejdsgiverorganisation, beskæftiger de juridiske medarbejdere sig hovedsagligt med arbejdsret. Retsområdet fangede mig hurtigt, så da jeg kom på kandidaten, udnyttede jeg muligheden for at gå i dybden med området.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

Arbejdstiden er meget fleksibel, og jeg planlægger stort set selv, hvordan min dag ser ud. Typisk møder jeg kl. 8.30. I løbet af dagen sagsbehandler jeg, ligesom jeg er i kontakt med flere af vores medlemsvirksomheder, både telefonisk og pr. mail. Jeg forlader kontoret ca. kl. 18.

Derudover er jeg ofte til mæglingsmøder rundt omkring i Danmark, hvor jeg sammen med en af vores medlemsvirksomheder forsøger at nå til enighed med et eller flere fagforbund. Her tager jeg typisk af sted tidligt om morgenen eller aftenen før. Et møde varer ca. 1,5 til 4 timer, hvorefter jeg kører tilbage til København.

Ca. hvert 2./3. år er der overenskomstforhandlinger, hvor arbejdsdagen i et par måneder er meget anderledes, udfordrende og spændende.

Hvilke konkrete opgaver har du?

Jeg rådgiver vores medlemsvirksomheder om ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger, lige fra konkurrence- og kundeklausuler til virksomhedsoverdragelse, kollektive opsigelser og bortvisninger. Derudover forhandler jeg på vegne af vores medlemsvirksomheder med bl.a. fagforbund. Jeg fører også civilretlige sager og faglige voldgifter.

Hvordan bruger du din uddannelse i dit arbejde? Hvilke fagelementer benytter du dig dagligt af?

Jeg har naturligvis haft god brug af undervisningen i individuel arbejdsret og praktisk behandling af retssager. Derudover er den juridiske subsumption meget vigtig i min hverdag, da jeg i hovedparten af sagerne skal anvende den juridiske ramme på konkrete problemstillinger.

Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen?

40-45 timer/uge.

Hvad er det bedste ved dit job?

At jeg får lov til at arbejde eksklusivt med det retsområde, jeg synes er mest interessant, og at man får så meget ansvar, som man gør i DI. Derudover er det fantastisk at være et sted med dygtige kollegaer, der brænder for det samme som en selv.

Hvad har været det sværeste i dit 1. år som nyansat jurist?

Indlæringskurven er til tider meget stejl, og man skal være forberedt på, at man ikke kan være forberedt på alt.

 
Er der nogle ting man skal være opmærksom på/ være indstillet på, hvis man gerne vil have en jobfunktion som din? Eksempelvis arbejdstider, særligt miljø, særlige opgaver?

Det er en udadvendt stilling med meget selvstændigt ansvar. Man skal trives med at stå forrest og samtidig være løsningsorienteret. Og så skal man være parat til at tage rundt i landet til mæglingsmøder med forholdsvist kort varsel.

Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? Hvad ville du fokusere mere på/gøre mere af?

Jeg ville fokusere endnu mere på at dyrke mit netværk. En god måde er at engagere sig på studiet så meget som muligt. Fx var jeg selv introvejleder, hvilket gav et rigtig stort netværk.


Om DI – Dansk Industri:

Hvor mange medarbejdere er der i organisationen/virksomheden?
530.

Hvor mange medarbejdere er uddannede jurister?
100 jurister/advokater.

Hvilke opgaver løser virksomheden/den juridiske afdeling generelt?
Juridisk rådgivning til medlemsvirksomheder primært inden for ansættelsesret, arbejdsret og overenskomster, men vores jurister arbejder også med erhvervsjura og CSR, skat, foreningsjura, miljø og arbejdsmiljø samt EU og internationalt arbejde.

Hvor mange juridiske studentermedhjælpere har I?
25 jurastuderende ud af en studentermedhjælpergruppe på 80-90.

Stiller I særlige krav til, hvor langt studentermedhjælperne skal være på jurastudiet, før de ansættes? Og i så fald hvilke? Har I andre særlige krav til studentermedhjælperne?

De juridiske studentermedhjælpere er typisk i gang med kandidaten.

Hvordan kan man få mere information om karrieremulighederne hos Jer?
Du kan få mere info på di.dk/job, og du kan følge os på LinkedIn og Facebook. – Og du er altid velkommen til at kontakte os direkte.

Generelt om arbejdspladsen:

Hvilke medarbejderværdier er fremherskende hos jer?

Engagement, samarbejde, højt fagligt niveau, uformel omgangstone, vidensdeling.

Hvilke arbejdsopgaver får nyuddannede hos jer?

Vores nyuddannede jurister får hurtigt ansvar for egne sager og medlemsvirksomheder. Hovedopgaverne er rådgivning pr. telefon og mail om ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger samt mæglingsmøder ude hos virksomhederne.

Hvad forventer I af nyuddannede ansøgere?

Vi forventer, at de tør tage ansvar og arbejde selvstændigt.

Hvad lægger I vægt på ved ansættelsen af nyuddannede jurister?
  • Hvor stor en betydning har nyuddannede kandidaters karaktergennemsnit - og hvad er et godt eksamensgennemsnit?

    Vi lægger vægt på, at fagligheden er i orden. Vi skal sikre, at vores medlemmer får den bedste rådgivning. Det kræver også evnen til at lytte og interessere sig for vores medlemsvirksomheder. Vi lægger vægt på evnen til at give sparring. Derfor er det ikke kun karaktergennemsnittet, som er afgørende, når vi ansætter.

  • Hvilken betydning har specialeemne, udenlandsophold, studiejob og frivilligt arbejde i udvælgelsen af kandidater?

    Det er bestemt en fordel, hvis du har udviklet dine kompetencer ved udlandsophold, studiearbejde og frivilligt arbejde.  Specialeemnet er ikke afgørende.

  • Hvor meget betyder karakterer i udvælgelsen af kandidater? Er der nogle fag, hvor karaktererne er vigtigere end i andre fag?

    Vi ser på karaktererne og ser gerne, at de er i den pæne ende.
Hvilke kompetencer ud over de jurafaglige lægger I vægt på ved ansættelsen?

Gode evner for samarbejde og sparring, netværke og skabe relationer, fleksibel indstilling, mod og ”drive”.