Erfaringer og gode råd fra Christian Marquard Svane

Christian Marquard SvaneStilling: Advokatfuldmægtig

Dimission:
2011

Arbejdsted
: Horten

Baggrund: : Siden 2009

Om studietid og karrierevej:

Hvilke fag interesserede dig mest under studiet?

Det var helt klart de EU-retlige fag.

Hvad sætter du i dag allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse?

Det er svært at sætte fingeren på en enkelt ting, men jeg tror egentlig, at jeg vil
pege på noget helt grundlæggende, nemlig den juridiske metode. For mig er den
juridiske metode selve grundlaget for, at man kan være en dygtig
advokatfuldmægtig (og en god advokat).

Ændrede dine karrieredrømme sig i løbet af studietiden?

Ja, det må man virkelig sige. Da jeg begyndte på jura, var det min drøm at blive fuldmægtig i Udenrigsministeriet eller i Justitsministeriet. Og det var sådan set min drøm indtil jeg begyndte som studentermedhjælper i Horten.

Hvordan har dit karriereforløb været?: Fra evt. studiejob til nuværende ansættelse – hvilke kompetencer har du udviklet undervejs og hvad har haft særlig betydning for hvor du er i dag?

Mit første studenterjob var i et politisk parti på Christiansborg, hvor jeg især arbejdede med EU-politik. Dette job gav mig - på godt og ondt, må jeg sige - en indsigt i, hvordan love bliver til, men der var ikke særlig meget jura i jobbet. Efter et par år søgte jeg derfor ind hos WELMA på KU, netop for at få et studenterjob, som var rent juridisk. Selvom det var et vanvittigt spændende miljø at arbejde i, gik det lige så stille op for mig, at dette ikke var branchen for mig. Jeg tror, at jeg dér opdagede, at jeg trives bedst i en "udadvendt" stilling, hvor jeg har kontakt med mennesker.

Da jeg kom på kandidatdelen, fik jeg så studenterjob i Hortens afdeling for EU-, konkurrence- og udbudsret. Jeg sad især med opgaver inden for udbudsret, og det var enormt sjovt at skulle arbejde med jura på et område, hvor man samtidig opererer inden for en politisk ramme. På en måde var jobbet i Horten en kombination af de ting, jeg bedst kunne lide ved mine tidligere studiejobs.

Efter at have arbejdet med udbudsret i 2 år som student - og 1,5 år som advokatfuldmægtig - var det tid til at rokere. Jeg havde tidligere hjulpet til på nogle projekter i vores afdeling for Immaterialret og Teknologi (IPTEK), og da der blev behov for endnu en fuldmægtig i IPTEK, var det naturligt for mig at søge hertil.

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu?

At det er helt vildt svært. Selv om vi alle er jurister i IPTEK-afdelingen, er det ikke nok at være en dygtig jurist for at være en god advokat. Størstedelen af vores sager handler om komplicerede, tekniske spørgsmål, og det er derfor enormt vigtigt, at vi hurtigt kan sætte os ind i, hvad sagen egentlig handler om. Derfor skal vi forstå branchen lige så godt som virksomhederne selv.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

Det er svært at svare på, for vores arbejdsdage er meget forskellige. Når jeg sætter mig ved mit skrivebord om morgenen, har jeg sjældent en idé om, hvilke sager og opgaver jeg skal arbejde med i løbet af dagen.

Hvilke konkrete opgaver har du?

Meget af mit arbejde knytter sig til retssager, både sager, hvor jeg selv går i retten, og
sager, hvor en af vores advokater går i retten, men hvor jeg hjælper med at
skrive processkrifter og forberede hovedforhandlingen. Derudover består meget
af mit arbejde med løbende rådgivning af klienter. Det kan være lige fra at
udarbejde lange notater, til møder med klienten og helt ned til telefonsamtaler
på et par minutter.

Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen?

En normal arbejdsuge er på mellem 50 og 55 timer.

Hvad er det bedste ved dit job?
Det er, at jeg arbejder i et miljø, hvor jeg bliver udfordret på min faglighed hver eneste dag, og så at vi har et enormt godt sammenhold på tværs af alle afdelinger. Det er vigtigt, at vi kender hinanden godt på tværs af afdelingerne, for mange af vores opgaver kræver, at vi kan arbejde i teams på tværs af den normale opdeling. Sidst er jeg nødt til at nævne vores kantine, som er blevet kåret til Danmarks bedste.

Hvad har været det sværeste i dit 1. år som nyansat jurist?

Det var helt sikkert at skulle vænne sig til tidspresset.

Er der nogle ting man skal være opmærksom på/ være indstillet på, hvis man gerne vil have en jobfunktion som din?  Eksempelvis arbejdstider, særligt miljø, særlige opgaver?

Man skal være indstillet på at arbejde meget - det kommer man bare ikke uden om. Hvis man vil være blandt de dygtigste på sit område, kræver det bare hårdt arbejde. Desuden skal man trives med at arbejde under korte deadlines. Og så skal man turde at tage ansvar.

Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? Hvad ville du fokusere mere på/gøre mere af?

Jeg ville være taget på udveksling.


Om Horten:

Hvor mange medarbejdere er der i organisationen/virksomheden?
ca. 235

Hvor mange medarbejdere er uddannede jurister?
ca. 115 (plus 25 jurastuderende)

Hvilke opgaver løser virksomheden/den juridiske afdeling generelt?
Horten er blandt Danmarks førende advokatvirksomheder med en international profil. Vores jurister rådgiver erhvervslivet og den offentlige sektor inden for alle juridiske specialer og vi er specialister inden for sektorer, der er intensivt regulerede, eller hvor teknologisk udvikling og nytænkning er bærende – såsom energi og forsyning, Life Science og Health Care, it, teknologi og medier samt den offentlige sektor. Vi bruger vores særlige ekspertise inden for regulerede områder proaktivt til at løse komplekse problemstillinger og tænke innovativt, hvad enten det handler om nye energiformer, avanceret teknologi eller samarbejde mellem offentlige og private parter.

Hvor mange juridiske studentermedhjælpere har I?
ca. 25

Stiller I særlige krav til, hvor langt studentermedhjælperne skal være på jurastudiet, før de ansættes? Og i så fald hvilke? Har I andre særlige krav til studentermedhjælperne?
Vi ansætter typisk studerende fra 4. semester, men i enkelte tilfælde også endnu tidligere. Arbejdsopgaverne tilpasses naturligvis det niveau, det forventes, den studerende er på i forhold til anciennitet.

Hvordan kan man få mere information om karrieremulighederne hos Jer?
HR Udviklingskonsulent Dorte Plank Nielsen, dpn@horten.dk, tlf. 33 34 42 57

Generelt om arbejdspladsen:

Hvilke medarbejderværdier er fremherskende hos jer?

Vores værdier er engagement, imødekommenhed, integritet og ambition. Vores hverdag er i øvrigt kendetegnet ved dynamik, entusiasme, professionalisme, samarbejde på tværs og høj faglighed, ligesom vores atmosfære er præget af en positiv tilgang til job og kollegaer, respekt for hinanden og plads til forskelligheder.

Hvilke arbejdsopgaver får nyuddannede hos jer?
Når man starter i Horten som fuldmægtig såvel som student får man en uddannelsesplan, der understøtter, at man får en bred og fagligt velfunderet fuldmægtigtid, og derved det bedste fundament til at blive en god advokat.

Nyuddannede får fra starten mulighed for at prøve kræfter med at løse egne sager under vejledning af en ansvarlig partner og erfarne advokater. Det kan f.eks. være mindre retssager eller rådgivning af små eller mellemstore erhvervsvirksomheder om forskellige juridiske spørgsmål.

I Horten lægger vi vægt på, at medarbejderne får stort ansvar, og at sværhedsgraden i opgaverne stiger i takt med de resultater, man viser. Samtidig er det vigtigt for os, at man ikke overlades til sig selv, og at man løbende får feedback – både i konkrete sager og helt generelt.

Hvad forventer I af nyuddannede ansøgere?
Vi forventer, at vores medarbejdere er fagligt dygtige, ambitiøse og ansvarsfulde. De tænker løsningsorienteret og har en god forretningsforståelse. Ligeledes er de ildsjæle med stor lyst til at engagere sig i deres arbejdsopgaver og i Horten som helhed. De har et brændende ønske om konstant at udvikle sig fagligt og personligt og deltager aktivt i alle de muligheder, Horten stiller til rådighed i den sammenhæng.

Vi bruger mange timer sammen, og derfor er det også afgørende, at vores medarbejdere har gode samarbejdsevner og bidrager med et godt humør og en positiv indstilling.

Hvad lægger I vægt på ved ansættelsen af nyuddannede jurister?
  1. Hvor stor en betydning har nyuddannede kandidaters karaktergennemsnit - og hvad er et godt eksamensgennemsnit?
  2. Hvilken faglig profil vægter I hos nyudannede kandidater?
  3. Har sammensætningen af kursusfag nogen betydning.? Og i så fald hvilke specifikke kursusfag eller fagretninger vægter I? Leder I efter generalister eller specialister?
  4. Hvilken betydning har specialeemne, udenlandsophold, studiejob og frivilligt arbejde i udvælgelsen af kandidater?
  5. Hvor meget betyder karakterer i udvælgelsen af kandidater? Er der nogle fag, hvor karaktererne er vigtigere end i andre fag?

  Ad 1) Karaktergennemsnittet afspejler som hovedregel kandidaternes faglige kompetencer, og spiller derfor en vigtig rolle i udvælgelsen. Vi ansætter typisk studerende og fuldmægtige, som har minimum ca. 8 i snit på bacheloren. Karaktererne står dog aldrig alene, og vi siger også jævnligt nej til kandidater med høje snit, men som ikke har de rette personlige kompetencer.

  Ad 2) Høj faglighed fra studiet og relevante studiejobs/frivilligt arbejde, der har givet mulighed for, at den studerende har kunnet omsætte sin teoretiske viden til praktiske resultater. Desuden er det også et stort plus med udenlandsophold i løbet af studiet.

  Ad 3) Vi ansætter både specialister og generalister. Valget af fag/fagretning har som hovedregel ikke den store betydning for vores udvælgelse, dog er det en god ide, at vælge nogle lidt tungere fag, da de vægter mere i vores samlede indtryk og tydeligere afspejler høj faglighed. Tillige er der nogle fag, der er mere relevante i advokatbranchen end andre, og selvom det er helt fint at have et par af de fag, der er knap så relevante, anbefales det, at disse ikke er dominerende på det endelige karakterbevis, da det sår tvivl om kandidatens målrettethed mv.

  Ad 4) Vi ser meget positivt på kandidater, der har haft relevante studiejobs, relevant frivilligt arbejde og/eller har været på udenlandsophold i løbet af studiet. Det specifikke specialeemne er vi ikke så fokuseret på.

  Ad 5) Karaktergennemsnittet afspejler som hovedregel kandidaternes faglige kompetencer, og spiller derfor en vigtig rolle i udvælgelsen. Karakteren på de tunge fag vejer tungere i vores vurdering end karaktererne på de lettere fag. Ligeledes ser vi mere på resultaterne fra bacheloruddannelsen end fra kandidatuddannelsen.

  Hvilke kompetencer ud over de jurafaglige lægger I vægt på ved ansættelsen?

  Gode karakterer kan ikke stå alene. I vores ansættelsesprocedure kigger vi også meget på ansøgers motivation og forståelse for jobbet, lige som det er vigtigt, at ansøgeren giver udtryk for at være udviklings-, forretnings- og løsningsorienteret.

  Personligheden spiller desuden en afgørende rolle og vi takker nogle gange nej til fagligt meget dygtige kandidater, hvis ikke de har den rigtige personlighed og indstilling. Vigtige personlighedstræk er fx at man har gode samarbejdsevner, et godt drive, og en positiv tilgang til både arbejdet og kollegaer. Man skal være velafbalanceret og have godt humør.