Erfaringer og gode råd fra Anne Sofie Høeg Povelsen

Anne Sofie Høeg PovelsenStilling: Senior Consultant, International Tax Services

Dimission:
Januar 2011

Arbejdsted: EY

Baggrund: Siden 1. februar 2011.

Om studietid og karrierevej:

Hvilke fag interesserede dig mest under studiet?

På bacheloruddannelsen var jeg mest interesseret i de formueretlige fag. På kandidatuddannelsen var det mest Selskabsret, Grundlæggende Skatteret og Immaterialret, der fangede min interesse, men også kursusfag som Konkurrence- og markedsføringsret, Individuel arbejdsret og Specialiseret erstatningsret var jeg meget glade for.

Hvad sætter du i dag allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse?

Det, jeg sætter allermest pris på at have med fra kandidatuddannelsen, er den bredde, som min jurauddannelse har. Jeg valgte en masse forskellige erhvervsretlige fag, og det har vist sig at være en god investering for mig, da jeg i dag er i stand til at opdage problemstillinger inden for mange forskellige fagområder. Det er meget relevant i mit job, da Skatte- og selskabsret har meget tæt tilknytning til andre fagdiscipliner inden for juraen.

Ændrede dine karrieredrømme sig i løbet af studietiden?

Ja, jeg blev undervejs grebet af forskellige fag. Især når underviseren var meget engageret inden for sit eget emne. Jeg benyttede også muligheden for at spørge ind til mine underviseres arbejde med de forskellige fagområder, som de underviste i. Det gav et godt indblik, synes jeg.

Hvordan har dit karriereforløb været?

Mit første studiejob var på et advokatkontor, hvor jeg arbejdede med inkassosager, udarbejdelse af juridiske dokumenter og diverse andre forefaldende opgaver. Efter at have været stud.jur. i lidt over et år skiftede jeg til en studenterstilling i et forsikringsselskab. Gennem min tid som studentermedhjælper udviklede jeg min forståelse for, hvordan jura håndteres i praksis. Jeg var glad for begge mine studiejob, og de gav mig indsigt i en del forskellige fagområder. Jeg fik en bedre fornemmelse for hvilke områder af juraen, der interesserede mig mest.

Jeg blev gjort opmærksom på muligheden for et job i skatteafdelingen hos EY af en tidligere kollega fra advokatkontoret, som blev cand.jur. før mig og fik job hos EY. I dag arbejder vi sammen hos EY.

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu?

Jeg kunne godt lide fagene Selskabsret og Skatteret, og da jeg hørte fra min arbejdskollega fra advokatkontoret, hvor spændende det var at arbejde med selskabsskat i EY, så var jeg ikke i tvivl om, at det var noget for mig

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

Jeg møder på arbejde omkring kl. 8.30 og bruger ca. en halv time på at læse mails og danne mig et overblik over, hvad jeg skal nå i løbet af dagen. I løbet af dagen udarbejder jeg e-mails, notater og præsentationer, taler i telefon med de kunder, som jeg arbejder for eller kolleger, deltager i møder, udarbejder tilbud og meget mere. Det er meget sjældent, at jeg beskæftiger mig med mindre end tre-fire forskellige sager/opgaver på en dag, så der er aldrig to dage, der er ens. Når jeg har nået dagens opgaver og deadlines, går jeg hjem, og det er typisk omkring kl. 18.

Hvilke konkrete opgaver har du?

Jeg udarbejder e-mails og notater (på dansk og engelsk), der indeholder rådgivning om spørgsmål inden for alle områder af selskabsskatteret. Jeg udarbejder power point-præsentationer, tilbud, aftalebreve, generalforsamlingsreferater, vedtægter mv. Derudover deltager jeg i møder med kunder, SKAT og med vores kolleger fra andre afdelinger i huset. Jeg deltager også i 'conference calls' med udenlandske kolleger, som jeg arbejder sammen med på mine opgaver.

Mange arbejdsopgaver bliver løst på tværs af afdelinger, hvilket giver et godt indblik i, hvordan kolleger med en anden uddannelsesbaggrund griber problemstillinger an – det er inspirerende.

I EY er alle medarbejderes input værdsat og udover mit arbejde i skatteafdelingen, deltager jeg i en del aktiviteter med vores HR-afdeling. Jeg deltager på karrieremesser og karriereevents, hvor vi fortæller om mulighederne i EY.

Hvordan bruger du din uddannelse i dit arbejde? Hvilke fagelementer benytter du dig dagligt af?

Når jeg udarbejder e-mails og notater vedrørende juridiske forespørgsler eller problemstillinger, kommer mine mange timer med opgaveskrivning på jurastudiet mig til gavn. Jeg anvender den juridiske tankegang, som jeg udviklede på studiet, hver eneste dag. Efter kort tid på mit nuværende arbejde fandt jeg ud af, at der teknisk ikke er så stor forskel på at besvare en eksamensopgave og en kundehenvendelse. Forståelse af lovtekst, bemærkninger mv. og anvendelse af svære regler i samspil med hinanden er også noget, jeg bruger hver dag.

Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen?

45-50 timer.

Hvad er det bedste ved dit job?

Alsidigheden i hverdagen og det internationale aspekt er helt klart det bedste, synes jeg. Jeg har lige været 3 måneder i Schweiz for at arbejde for vores EY-kontor i Zürich. Det var en spændende og virkelig udbytterig oplevelse.

Hvad har været det sværeste i dit 1. år som nyansat jurist?

At omstille mig fra at være studerende til at have et fuldtidsjob med fart på. Det var hårdt især i starten at lære så meget nyt hver eneste dag. Men det er klart det hele værd, når jeg tænker tilbage på, hvor meget jeg allerede har lært.

Er der nogle ting man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil have en jobfunktion som din? 

Vi arbejder efter frister, enten frister for hvornår kunder/udenlandske kolleger skal modtage vores besvarelse eller frister over for SKAT. Derfor er det ikke hver morgen, jeg ved, hvornår jeg kommer hjem, og ind imellem kan der være lange dage. Men der er også dage, hvor vi ikke har så travlt og derfor kan gå lidt tidligere. Derudover arbejder vi meget på engelsk, men det kommer man meget hurtigt ind i.

Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? 

Jeg ville deltage i flere processpil, virksomhedsbesøg o. lign. og i karrierearrangementer hos virksomheder, hvor jeg ikke umiddelbart vidste, hvilken type stillinger jurister typisk besidder. I løbet af min studietid kendte jeg ikke til mulighederne for jurister inden for revisionsbranchen, men efterfølgende har jeg fundet ud af, at det er en vildt spændende verden.


Om EY:

Hvor mange medarbejdere er der i organisationen/virksomheden?
550

Hvor mange medarbejdere er uddannede jurister?
ca. 60

Hvilke opgaver løser virksomheden/den juridiske afdeling generelt?
I EY’s skatteafdeling assisterer vi vores kunder med stort set alle problemstillinger indenfor skatteret, herunder indenfor emnerne selskabsskat og selskabsret, moms og afgifter, personskat og transfer pricing. Vi besvarer spørgsmål, foretager analyser af spørgsmål, assisterer med udarbejdelse af selvangivelser, assisterer ved tvister med skattemyndighederne, repræsenterer vores kunder i Landsskatteretten og meget mere.

Hvor mange juridiske studentermedhjælpere har I?
8

Stiller I særlige krav til, hvor langt studentermedhjælperne skal være på jurastudiet, før de ansættes? Og i så fald hvilke? Har I andre særlige krav til studentermedhjælperne?
De fleste af vores studentermedarbejdere er enten på 5. eller 6. semester af bacheloruddannelsen eller 1.-2. semester af kandidatuddannelsen, når de bliver ansat. Det vigtigste for os er, at vores studentermedarbejdere har en grundlæggende forståelse for skatteretlige problemstillinger, og at de har masser af gå-på-mod og lyst til at lære, hvordan man omsætter teori til praksis.

Hvordan kan man få mere information om karrieremulighederne hos Jer?
Kontaktoplysninger: www.ey.com/dk/karriere, facebook.com/eydanmark, LinkedIn

Generelt om arbejdspladsen:

 
Hvilke medarbejderværdier er fremherskende hos jer?

Ambitiøst og fagligt arbejdsklima, behagelig omgangstone og lavt til loftet er nok de tre ting, der bedst kendetegner arbejdet i EY’s skatteafdeling.

Hvilke arbejdsopgaver får nyuddannede hos jer?

Nyuddannede jurister får relevant kundearbejde og deltager i møder mv. fra dag 1. I starten er der naturligvis behov for vejledning mv., men efterhånden som den nyuddannede kommer ind i tingene, får han/hun lov at arbejde mere og mere selvstændigt.

Hvad forventer I af nyuddannede ansøgere?

Vi forventer, at nyuddannede ansøgere interesserer sig for skatteret, har masser af gå-på-mod og lyst til at lære i et internationalt miljø.

Hvad lægger I vægt på ved ansættelsen af nyuddannede jurister?
 • Hvor stor en betydning har nyuddannede kandidaters karaktergennemsnit - og hvad er et godt eksamensgennemsnit?

  Det betyder selvfølgelig noget, at man generelt har klaret sig godt på studiet og selvfølgelig især i de fag, som vi beskæftiger os med. Men når det er sagt, så er karakterer langt fra det eneste, der betyder noget, når vi ansætter. Engagement og personlighed er mindst lige så vigtig, og vi stiller derfor ikke bestemte krav til karaktergennemsnit ved udvælgelsen af kandidater.

 • Hvilken faglig profil vægter I hos nyuddannede kandidater?

  Når vi ansætter nyuddannede i skatteafdelingen, er det typisk kandidater, der har en cand.jur., cand.merc.jur, cand.merc.aud, cand.polit eller lignende uddannelse.

 • Har sammensætningen af kursusfag nogen betydning.? Og i så fald hvilke specifikke kursusfag eller fagretninger vægter I?

  Sammensætningen af kursusfag er ikke det, der betyder mest for os, men tilvalg af fag fortæller os naturligvis noget om, hvad den enkelte kandidat interesserer sig for. Kursusfag inden for selskabsret, skatteret og regnskabsret er et plus.

 • Leder I efter generalister eller specialister?

  Vi forventer ikke, at nyuddannede kandidater er specialister, når de starter. Vi har så mange dygtige kolleger, der er glade for at lære fra sig, så den specialiserede viden tilegner man sig hurtigt hos os.

 • Hvilken betydning har specialeemne, udenlandsophold, studiejob og frivilligt arbejde i udvælgelsen af kandidater?

  Specialeemne er ikke afgørende for, om en kandidat kommer i betragtning til en stilling hos os, men vi ser selvfølgelig positivt på det, hvis en kandidat har skrevet speciale inden for et emne, der relaterer sig til vores arbejde.

  Det er positivt, hvis en kandidat har haft relevant studiearbejde eller relevant frivilligt arbejde i løbet af studiet, og da vi er en meget international virksomhed, er det også et plus, hvis man har prøvet kræfter med et studieophold.

 • Hvor meget betyder karakterer i udvælgelsen af kandidater?

  De skatteretlige og selskabsretlige fag er generelt de fag, hvor vi ser mere på karakteren end fag, der ligger længere væk fra vores daglige arbejde.
Hvilke kompetencer ud over de jurafaglige lægger I vægt på ved ansættelsen?

Vi lægger utrolig meget vægt på personligheden, da noget af det vigtigste for os er at have et godt og behageligt arbejdsklima. Vi tror på, at jo bedre et team fungerer socialt, des bedre resultater kan vi opnå i fællesskab.

Har I andre gode råd til eksempelvis valg af kursusfag og jobsøgning?

Hvis man synes, at et job som skatterådgiver hos EY kan være interessant, så er vores råd, at man vælger kursusfag inden for skatte- og afgiftsret og selskabsret. De fag giver en god forståelse af de områder, vi arbejder med.