Erfaringer og gode råd fra Alexander Philip Dam Rasmussen

Alexander Philip Dam Rasmussen Stilling: Advokatfuldmægtig

Dimission:
2013

Arbejdsted: Kromann Reumert i afdelingen for it og telekommunikation

Baggrund: Startede som stipendiat hos Kromann Reumert i afdelingen for fast ejendom

Om studietid og karrierevej:

Hvilke fag interesserede dig mest under studiet?

Helt klart de formueretlige fag.

Hvad sætter du i dag allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse?

Det har været indblikket i de forskellige retsområder. På kandidaten får du et godt kendskab til branchespecifikke områder, reguleringer - også dem med en mere nichepræget karakter. Den indsigt er god at have. Og så selvfølgelig træning i at anvende sin metode til mere komplicerede problemstillinger.

Ændrede dine karrieredrømme sig i løbet af studietiden?

Nej, jeg har været ret indstillet på, hvad jeg ville fra starten. Jeg fandt for nylig en stil fra 8. klasse, hvor jeg har skrevet, at jeg gerne ville være advokat og bo på Nørrebro. Det passer alt sammen nu, hvilket er ret sjovt, men måske også lidt kedeligt. Jeg kunne godt lide tanken om at rådgive folk, så det gik jeg efter.

Hvordan har dit karriereforløb været?: Fra evt. studiejob til nuværende ansættelse – hvilke kompetencer har du udviklet undervejs og hvad har haft særlig betydning for hvor du er i dag?

Jeg startede som studentermedhjælp i et meget lille advokatfirma, hvor jeg fik arbejdet med sagsbehandling helt ind under huden, bl.a. ved at sidde med inkassosager.

Herefter blev jeg ansat som stipendiat hos Kromann Reumert i afdelingen for fast ejendom. Efter et udvekslingsophold, kom jeg til afdelingen for it og telekommunikation. Her sidder jeg også i dag som advokatfuldmægtig.

Stipendiattiden er været rigtig god. Den giver indsigt i sagsforløbet fra A-Z, samtidig med at du får løbende feedback på dit arbejde. Derudover lærer du at udforme et "produkt", som andre skal kunne bruge i deres arbejde. Her kræver det, at du lærer at holde styr på sager, dokumenter og mails. At kunne dette er en kæmpe hjælp senere. Alt i alt er det bedste nok, at du får lov at være med og tage ved lære.

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu?
Jeg søgte bevidst området, fordi det er en god kombination af noget generelt og specifikt. Det lyder umiddelbart underligt, men det generelle er M&A og selskabsret, mens det mere specifikke er teleretten. Sidstnævnte giver også en særlig brancheindsigt - nemlig telebranchen. Det er fedt at kunne noget jura, der er så specifikt. Pludselig besidder du en viden, som du kan rådgive om. Det er sjovt. Foruden de faglige argumenter havde jeg også et rigtig godt indtryk af afdelingen fra sociale sammenhænge. Det vægter tungt i min bog, så det var afgørende for mit valg.

Hvilke konkrete opgaver har du?
Lige nu sidder jeg med på mindre transaktioner. Egentlig er jeg med til at hjælpe undervejs i hele købs- eller salgsprocessen. Det kan bl.a. være at udarbejde udkast til relevante dokumenter som fortrolighedsaftaler, sikre overdragelsen lukkes ordentlig, få styr på alle dokumenterne, overføre penge, udstede fakturaer osv. Ud over det assisterer jeg også på en række selskabsretlige opgaver, f.eks. omstruktureringer.

Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen?

I gennemsnittet ligger jeg på ca. 45-50 timer om ugen, men det kan svinge meget. Der er både aftenener til midnat og dage til kl. 17.00.

Hvad er det bedste ved dit job?
At jeg kan være et sted, hvor jeg laver det, jeg synes er sjovt - sammen med folk, jeg synes, der er dygtige og brænder for det, de laver. Som fuldmægtig får du også en rigtig god uddannelse. Det er en super god ballast videre i livet, uanset hvilken vej du vælger.

Hvad har været det sværeste i dit 1. år som nyansat jurist?

Det har klart været overgangen fra studerende til advokatfuldmægtig. Det er ikke på grund af arbejdet, men mere at du skal vænne dig til at arbejde mange timer hver dag. Det kræver lidt tilvænning.

Er der nogle ting man skal være opmærksom på/ være indstillet på, hvis man gerne vil have en jobfunktion som din?  Eksempelvis arbejdstider, særligt miljø, særlige opgaver?

I begyndelsen skal du først og fremmest lære at holde fri. Den første tid tjekkede jeg konstant min mail, men efter noget tid finder du balancen. Du skal selvfølgelig være indstillet på længere arbejdsdage, men det handler i bund og grund om at finde den rette balance og håndtere forventningerne til dig selv, så du ikke stresser unødigt.

Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? Hvad ville du fokusere mere på/gøre mere af?

I forhold til studietiden så vil jeg sige, at du skal engagere så meget som muligt. Det giver et kanon netværk, som du virkelig kan få gavn af. Jeg var bl.a. selv introvejleder. Ellers vil jeg sige, at det er utroligt vigtigt, at du brænder for det, du laver. Gejsten er vigtig - husk det!


Om Kromann Reumert:

Hvor mange medarbejdere er der i organisationen/virksomheden?
Vi er ca. 500 medarbejdere, hvoraf omkring 275 er jurister.

Hvor mange medarbejdere er uddannede jurister?
Vi er omkring 275 jurister.

Hvilke opgaver løser virksomheden/den juridiske afdeling generelt?
Vi rådgiver inden for stort set alle typer af erhvervsjuraen. Med ca. 275 jurister dækker vi tilsammen en lang række juridiske specialer, som du kan læse meget mere om på vores hjemmeside- www.kromannreumert.com.

Hvor mange juridiske studentermedhjælpere har I?
Vi har pt. ca. 25 stipendiater på kontoret i København. Vores stipendiater er ofte på 4. eller 5. år af deres uddannelse, og de fleste begynder umiddelbart efter at have færdiggjort 3. år. Foruden vores stipendiater har vi også ansat et mindre antal jurastuderende, som er i gang med deres bacheloruddannelse.

Stiller I særlige krav til, hvor langt studentermedhjælperne skal være på jurastudiet, før de ansættes? Og i så fald hvilke? Har I andre særlige krav til studentermedhjælperne?

Vi ansætter primært studerende, der har afsluttet deres bachelor. Vores erfaring er, at man så har et godt juridisk fundament for at prøve kræfter med opgaver af fuldmægtiglignende karakter.

Vi tilbyder dog også løbende job til bachelorstuderende på 2. eller 3. år, som bliver ansat i en juridisk afdeling, hvor de assisterer med forskellige typer af opgaver, bl.a. søgning og videreformidling af ny lovgivning. I forbindelse med at de afslutter deres BA, har de mulighed for at blive ansat som stipendiat, eventuelt i en anden juridisk afdeling, hvis man ønsker at prøve at arbejde med et andet specialeområde.

Når vi ansætter jurastuderende, lægger vi naturligvis vægt på, at de rent fagligt er blandt de bedste. Vi ser også på, hvorvidt det er erhvervsjuraen, man har lyst til at arbejde med. Personligheden spiller også en afgørende rolle. Det er vigtigt, at vi tror på, at man vil trives i vores kultur. På det personlige plan er det vigtigt, at de jurastuderende, vi ansætter, er nysgerrige på juraen og har viljen til at udfordre sig selv.

Det er også vigtigt, at man har lyst til at opbygge såvel et fagligt som et socialt netværk blandt de øvrige jurastuderende og særligt til kollegerne i den afdeling, man bliver en del af.

Hvordan kan man få mere information om karrieremulighederne hos Jer?
Et godt sted at starte er på vores hjemmeside www.kromannreumert.com/karriere. Hvis du har en profil på Facebook, kan du også kigge forbi vores side for jurastuderende www.facebook.com/kromannreumert. Her kan du holde dig opdateret om ledige job, kommende arrangementer, stille os spørgsmål, booke en karrieredialog, downloade vores kompendier og meget mere.

Generelt om arbejdspladsen:

Hvilke medarbejderværdier er fremherskende hos jer?

Vi tror på, at vores medarbejdere er det, der gør os unikke. Derfor gør vi meget for at opretholde og videreudvikle et højt fagligt niveau på alle niveauer i virksomheden. Og til det, har vi fire værdier, som skal hjælpe til at guide os i den rigtige retning:

Samarbejdsglæde, kvalitet, forretningsforståelse og troværdighed.

Hvilke arbejdsopgaver får nyuddannede hos jer?

Starter du en karriere som advokatfuldmægtig, får du gennem uddannelse og praktisk erfaring opbygget en solid forretningsforståelse, der ruster dig til at levere en kompetent, juridisk rådgivning.

Fuldmægtiguddannelsen er et grundigt forløb, der supplerer den obligatoriske advokatuddannelse. Du vil deltage i undervisningen sammen med vores andre fuldmægtige og får på den måde mulighed for at etablere et fagligt og socialt netværk.

Vi arbejder meget seriøst med vores fuldmægtigforløb.  Det betyder, at vi tager os tid til at lære fra os, ligesom vi opstiller mål og forpligtelser for forløbet, som går begge veje.
Hvad forventer I af nyuddannede ansøgere?

Da vi er en advokatvirksomhed med fokus på erhvervsjura, lægger vi naturligvis vægt på, at de kandidater, vi ansætter, har en erhvervsretlig profil og ikke mindst en interesse for de erhvervsretlige områder. Vi lægger stor vægt på, at man er nysgerrig på juraen og har lyst og mod til at prøve sig selv af, samtidig med at man involverer sig fagligt og socialt.

Hvad lægger I vægt på ved ansættelsen af nyuddannede jurister?
 • Hvor stor en betydning har nyuddannede kandidaters karaktergennemsnit - og hvad er et godt eksamensgennemsnit?

  Vi ser selvfølgelig på det faglige niveau og forventer, at det i relation til de formueretlig fag ligger i top- men for os handler det ikke kun om at have gode karakterer; din personlighed er også meget afgørende, både i forhold til at indgå i vores kultur, samarbejde med kollegaerne, og når juraen skal anvendes i praksis over for klienten.
 • Hvilken faglig profil vægter I hos nyuddannede kandidater?

  Når vi vurderer en kandidat, lægger vi vægt på, at man har en overvejende erhvervsretlig profil. Det betyder dog ikke, at du ikke også kan følge valgfag inden for andre områder.
 • Har sammensætningen af kursusfag nogen betydning.? Og i så fald hvilke specifikke kursusfag eller fagretninger vægter I?

  Ja, den har betydning på den måde, at vi tror, at hvis man ikke har valgt fag inden for det formueretlige felt, så er det nok heller ikke ens primære interesseområde.  Når det så er sagt, så findes der ikke en entydig facitliste på, hvilke fag man bør vælge, men skal vi udvælge et er generel selskabsret altid godt at have med i bagagen.
 • Leder I efter generalister eller specialister?

  Vi tror på, at vores fuldmægtige på sigt skal kunne udvikle sig til at blive nogle af de dygtigste jurister inden for deres felt i Danmark. Vores holdning er, at man først skal tilegne sig en bred indsigt i de væsentligste dele af vores juridiske områder, inden man kan vælge sit specialeområde. Derfor er det typisk sådan, at det først er som advokat, at du endeligt beslutter dig for din juridiske specialisering.

  Vi har derfor også en intern rokeringsordning blandt vores fuldmægtige, således at man kommer i to forskellige afdelinger i sin fuldmægtigperiode. Typisk vil man begynde i en af de mere juridisk-generelle afdelinger og først senere rokere til en specialafdeling.
 • Hvilken betydning har specialeemne, udenlandsophold, studiejob og frivilligt arbejde i udvælgelsen af kandidater?

  Vi vægter faglighed højt, men vi synes også, at det er meget positivt, når jurastuderende enten har læst et semester i udlandet eller lavet frivilligt arbejde. Det ser vi kun som en styrke i karrieren som fuldmægtig, da det medvirker til, at du udvikler dig og ikke mindst lærer at begå dig i nye og andre sammenhænge. Så det indgår helt klart positivt i vores helhedsvurdering.
 • Hvor meget betyder karakterer i udvælgelsen af kandidater? Er der nogle fag, hvor karaktererne er vigtigere end i andre fag?

  Vi ønsker at ansætte de dygtigste kandidater på studiet, men vi har ikke et fast defineret krav til karaktergennemsnittet. Vi ser naturligvis særligt på, hvordan du har klaret dig i de formueretlige fag, men ellers er det altid en helhedsvurdering, når vi skal ansætte nye medarbejdere.
Hvilke kompetencer ud over de jurafaglige lægger I vægt på ved ansættelsen?

Når vi vurderer kandidater til vores stipendiat- og fuldmægtigjob, lægger vi vægt på flere ting. Først og fremmest ser vi på dit faglige niveau- særligt om de formueretlige fag ligger i top. Din personlighed spiller også ind, og om vi tror, at du vil matche "Kromann Reumert-kulturen".

Hos Kromann Reumert har vi en vision om at sætte standarden. Derfor spiller det en stor rolle, at du har viljen til at udvikle og udfordre din faglighed løbende. Det er også vigtigt, at du som person er ambitiøs og initiativrig.

Jura kræver blik for paragraffer og evnen til at omsætte teorien til praksis, så vi ser også på, om du har talent for at tænke logisk og analytisk. Men i sidste ende er det altid helheden, vi ser på, når vi vurderer en kandidat.

Har I andre gode råd til eksempelvis valg af kursusfag og jobsøgning?

På vores Facebook-side for jurastuderende- www.facebook.com/jurastuderende - kan du altid booke en karrieredialog med vores kolleger fra HR, som kan svare på dine spørgsmål omkring jobsøgning. Samtalen er uforpligtende og fortrolig.

Vi deltager også løbende i arrangementer på universitet, hvor fokus netop er på at komme med gode råd og vejledning i forhold til dit valg af kursusfag, jobsøgning mv.

Ellers kan du også altid tale med dine undervisere omkring, hvilke kursusfag du kan og bør vælge.

Har du fået lyst til at søge et job i Kromann Reumert, så hold dig endelig ikke tilbage. Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Du kan se vores ledige stillinger her: https://www.kromannreumert.com/Karriere/Ledige-Job