Om uddannelsen

 
Kort om uddannelsen Master i Konfliktmægling er en kompetencegivende mæglingsuddannelse, der giver deltagerne et solidt teoretisk og praktisk fundament til at håndtere konflikter på en konstruktiv og professionel måde.
Generel information Formålet med uddannelsen er at give deltagere med erhvervsmæssig erfaring et solidt teoretisk og praktisk fundament i konfliktmægling.
Indhold Uddannelsen indeholder 4 hovedområder:
Konfliktmægling, konfliktforståelse, forhandling og videnskabsteori. 
Undervisere Hvem underviser på uddannelsen?
Uddannelsens studieordning GÆLDENDE Studieordning for Master i Konfliktmægling pr. 10. december 2021