Praktiske oplysninger

Uddannelsen udbydes med studiestart september 2024.

Ansøgning og pris

Se nærmere på siden om Ansøgning og pris

Undervisningssprog

Undervisningen vil primært foregå på dansk, men også andre skandinaviske sprog samt engelsk vil blive benyttet i et vist omfang.

Arbejdsbyrde og forudsætninger

Som studerende på Diplomuddannelse i Kriminologi skal du forvente at bruge tre dage (torsdag til lørdag) om måneden til deltagelse i undervisning. Du kan finde et link til planen for alle undervisningsgangene her på siden. Det er meget vigtigt for dit udbytte af uddannelsen, at du deltager på alle samlinger. Herudover skal du påregne en del hjemmearbejde (5-10 timer pr. uge) med læsning, forberedelse af oplæg, arbejde med opgaver, analysearbejde med mere. Hovedparten af det skriftlige materiale er på dansk, men du skal være forberedt på også at læse tekster på svensk, norsk og engelsk. For at få det fulde udbytte af uddannelsen skal du have kendskab til Excel og Powerpoint på mindst grundlæggende niveau, ligesom vi vil opfordre dig til altid at medbringe en bærbar pc med disse programmer til undervisningen.

Samspil mellem job og uddannelse

Før du søger ind på uddannelsen, er det en god ide, at du får en aftale med din arbejdsgiver om, hvor megen tid du kan få til forberedelse, hjemmearbejde og eksamensskrivning. Hvert modul afsluttes med en eksamen, og der er således to eksamensperioder i efteråret 2022, to i foråret 2023, to i efteråret 2023 samt den afsluttende eksamen i juni 2024. Se Plan over samlinger på DUK hold IX . Eksamensperioden starter umiddelbart efter den sidste samling på hvert modul, og du har 10 dage til at besvare hver opgave. Selv om opgaverne ikke er så omfattende, at du skal bruge 10 hele dage på hver af dem, er det en fordel, hvis du kan sætte nogle dages samlet tid af til besvarelsen. Også dette bør du altså tale med din arbejdsgiver om.

Eksamensformer

Eksaminer i forbindelse med de enkelte moduler vil primært have form af hjemmeopgaver umiddelbart efter afslutningen af de enkelte moduler. Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen, og der anvendes dels intern, dels ekstern censur. Afgangsprojektet forsvares ved en individuel, mundtlig eksamination, hvor den mundtlige og den skriftlige fremstilling vægter lige. Der anvendes ekstern censur.