Udbytte

Diplomuddannelse i Kriminologi giver dig en solid metodisk og videnskabelig ballast, som gør dig i stand til at opsøge relevant information, vurdere videnskabelige resultater samt ikke mindst omsætte disse i konkret handling. Du får en forståelse for kriminalitetens årsager, indsigt i det strafferetlige system samt kendskab til, hvordan kriminalitet kan forebygges.

Samtidig giver uddannelsen redskaber til bedre samarbejde og videndeling mellem de forskellige faggrupper, der er beskæftiget med kriminalitet.

Du får

  • Viden om det strafferetlige system, herunder politi, domstole samt fængsel og andre strafformer
  • Indsigt i kriminologien som videnskab
  • Viden, inspiration og konkrete værktøjer til dit daglige arbejde med at forebygge eller bekæmpe udviklingen af kriminalitet
  • Indblik i hvilke forebyggende indsatser og metoder der virker bedst
  • Styrket evne til at vurdere virkningen af nye kriminalpræventive- og lovgivningsmæssige tiltag samt iværksætte, gennemføre og evaluere nye indsatser i dit arbejde
  • Kompetencer i informationsindsamling, analyse og formidling af kriminologiske emner
  • Et inspirerende tværfagligt netværk med andre praktikere, der arbejder inden for det kriminologiske område
  • Kompetencer til udvikling af egen praksis på det kriminologiske område