Målgruppe og adgangskrav

Målgruppe

Diplomuddannelse i Kriminologi henvender sig til voksne deltagere fortrinsvis fra Danmark og Norden, som i deres arbejde har berøring med det kriminologiske felt, og som har behov for en mere systematisk/videnskabelig tilgang til og viden om kriminologiske problemstillinger. 

Uddannelsen er relevant for:

  • Medarbejdere i retssystemet, f.eks. jurister samt andre medarbejdere i politi og kriminalforsorg
  • Kommunale medarbejdere såsom SSP-medarbejdere og opsøgende gademedarbejdere med en socialpædagogisk uddannelse, andre pædagoger, lærere samt socialrådgivere
  • Medarbejdere i andre behandlingssystemer med en relevant uddannelse, f.eks. sundhedsfagligt personale
  • Undervisere og journalister med samfundsforhold og retspolitik som emneområde 

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplomuddannelse i Kriminologi skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er muligt at blive optaget, selv om du ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, hvis vi ud fra en konkret vurdering skønner, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, som svarer til kravene. Hvis du ønsker optagelse på denne baggrund, er det en god idé at kontakte os, før du sender ansøgningen.

Kvalificerede ansøgere vil eventuelt blive bedt om at deltage i en optagelsessamtale forinden optagelse.