Om uddannelsen

Diplomuddannelsen er rettet mod mennesker, som arbejder med problemer, der er relateret til kriminalitet. Uddannelsen giver redskaber til at arbejde praktisk med forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og giver deltagerne ny inspiration og nye kompetencer til brug for deres daglige arbejde.

Kriminalitet er et samfundsproblem, som mange har stærke meninger om. Der kommer konstant nye undersøgelser, forskningsresultater og rapporter, som ofte peger i vidt forskellige retninger. Hvordan holder vi børn og unge væk fra en kriminel løbebane? Kan vi forudsige kriminalitet? Virker strengere straffe afskrækkende? Hvornår er der evidens for en forebyggende indsats? Diplomuddannelse i Kriminologi giver dig et solidt fundament for at foretage den slags vurderinger. Gennem uddannelsen får du en række systematiske værktøjer, som gør dig i stand til selv at analysere og håndtere konkrete kriminalitetsproblemer.

Du får som deltager ny viden, nye kompetencer og ny inspiration til dit daglige arbejde. Derudover får du et stærkt, tværfagligt netværk i form af en række medstuderende, som kommer fra andre fagområder og med andre perspektiver end dine egne.

Diplomuddannelse udbydes af Københavns Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Læs mere om: