Kontakt

Administrative spørgsmål

Har du spørgsmål angående frister, pris, mv. kan du kontakte uddannelsessekretær Birgitte Aarup Dahl, tlf. 3532 3891, email birgitte.aarup.dahl@jur.ku.dk

Faglige spørgsmål

Hvis du har faglige spørgsmål til kriminologiuddannelsen, kan du kontakte uddannelseslederen:

Lektor, mag.scient., ph.d.
Lars Holmberg

Tlf. 3532 3333
E-mail: Lars.Holmberg@jur.ku.dk