Behandling af minoritetskultur og religion i retssager

Billede af bøn

Kursusbeskrivelse

Kan religiøse ægteskaber have en juridisk betydning? Kan parternes religion påvirke hvordan en forældremyndigheds-, skatte- eller straffesag skal afgøres? Hvordan fortolker man kontrakter, der refererer til religiøse begreber?

Dette kursus henvender sig til advokater, dommere og andre jurister, der ønsker at opnå større indsigt i, hvordan man kan forholde sig til juridiske argumenter baseret på kultur og religion.

Kultur og religion i danske retssager

Dommere og advokater skal i stigende grad forholde sig til parter i retssager, som tilhører minoritetskulturer eller minoritetsreligioner. Det kan gøre en grundig forståelse af parternes kultur og religion nødvendig for sagens afgørelse, dels for at forstå de handlinger der udgør sagens faktum, men også fordi kulturelle og religiøse argumenter direkte bliver brugt i juridiske argumenter.

Ved danske domstole har vi set eksempler på, at parterne argumenterer for:

  • at de pga. deres kultur ikke kan afkræves samme skatteretlige dokumentationskrav som andre (se f.eks. TfS2009.163H),
  • at dommerne skal anvende kulturelle eller religiøse regler til at fortolke hvilken ægtefælle der ejer hvad (TFA2016.398V)
  • eller at særlige begravelsesritualer skal medtages i erstatningsberegninger (FED2001.618Ø).

Vi har også set dommere lægge vægt på familietraditioner omkring kønsroller for at etablere, at ”familiens overhoved” er medskyldig i forbrydelser udført af andre (TfK2017.999/2Ø), samt modparter i forældremyndighedssager argumentere for, at den anden part ikke skal have forældremyndighed pga. dennes religion (TFA2012.92/2Ø). Endelig har nogle sager direkte omhandlet uenighed om kulturelle og religiøse traditioner, såsom søgsmål om ejerskab over den muslimske ”mahr” (U2005.2314Ø) eller spørgsmål omkring religiøse ægteskabers juridiske betydning (TFA2004.13V).

Dette er blot nogle enkelte eksempler på en generel tendens. Spørgsmål om relevansen af sådanne kulturelle og religiøse elementer dukker op i mange forskellige retssager, og der har været en hastig stigning i retssager med sådanne elementer. Det er derfor vigtigt for advokater og dommere at have opdateret viden om, hvordan sådanne elementer er blevet behandlet i tidligere sager.

Udbytte af kurset

Målet med kurset er at skabe en forståelse for hvordan sådanne elementer kan dukke op i retssager, hvornår de er relevante (og hvornår de ikke er), samt at give en dybere viden om de oftest forekommende elementer. Det vil også blive diskuteret hvornår der kan være behov for at indkalde forskere eller andre eksperter for at forklare religiøse praksisser.

Kurset fokuserer primært på problemstillinger, der har vist sig i retssager med muslimske parter, men tager også bredere problemstillinger op omkring hvordan minoritetskultur og religion håndteres i retssager. Deltagere med egne erfaringer fra sådanne retskonflikter opfordres også til at bidrage med deres eksempler på kurset.

Undervisere

Kurset undervises af Mikele Schultz-Knudsen (der tidligere har arbejdet som advokat og som senest har skrevet en ph.d.-afhandling, der bl.a. undersøger hvordan Islam dukker op ved danske domstole) samt Niels Valdemar Vinding (der er lektor og i mange år har forsket i forholdet mellem ret og religion, især omkring islam og muslimer i Danmark).