Personlig medicin – ny lovgivning og etiske aspekter

Arterie

Kursusbeskrivelse

Formålet med dette kursus er at give deltagerne indsigt i, hvilken betydning personlig medicin har for sundhedsvæsenets forpligtelser og patienters rettigheder i forhold til de komplekse retlige og etiske spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med indførelse af personlig medicin i sundhedsvæsenet i Danmark.

Personlig medicin er en ny medicinsk teknologi, som potentielt kan give den enkelte patient en mere skræddersyet behandling. Teknologien er baseret på indsamling af store mængder genetiske data og andre data vedrørende befolkningen, og som et led i den nationale strategi for personlig medicin er der ved lov oprettet et Nationalt Genom Center i 2019. I den forbindelse kom der ny lovgivning vedrørende patienters ret til privatliv og indflydelse på opbevaring og anvendelse af genetiske data, som skal forstås i relation til den eksisterende lovgivning.

Deltagerne i dette kursus vil bl.a. få mulighed for at drøfte kravene til det informerede samtykke ved genetiske undersøgelser, spørgsmål vedrørende de retlige rammer for tilbagemelding til patienter (og slægtninge) om både sygdomme og tilfældighedsfund, selvbestemmelsesret og privatliv i relation til genetiske slægtninge, forældres ret til at træffe beslutninger vedrørende genetiske analyser af mindreårige og forskningsmæssig brug af genetiske data. Kursets undervisere deltager i en række forskningsprojekter om personlig medicin og vil dele deres viden om både den danske og andre landes tilgang til personlig medicin, og de retlige og etiske udfordringer, det kan give anledning til.

Undervisere

Adjunkt Katharina Ó Cathaoir - Læs om underviseren
Professor Mette Hartlev -  Læs om underviseren

Dit udbytte ved deltagelse

Deltagerne får indblik i og mulighed for at drøfte og reflektere over de seneste ændringer af sundhedsloven vedrørende genetiske undersøgelser, og hvordan disse fortolkes i praksis. Der vil være fokus på konkrete cases, og kurset skaber et digitalt rum, hvor jurister kan diskutere både retlige og praktiske spørgsmål, knyttet til deres arbejde og rådgivning.

Målgruppe

Jurister, som beskæftiger sig med sundhedsret, fx i regionerne, sygehuse, forskningsinstitutioner og medicinalvirksomheder.

Kurset finder sted online. Link vil blive tilsendt inden kursets afholdelse.

Det endelige program og undervisningsmaterialer vil være tilgængelige en uge inden kursets afholdelse.

Spørgsmål

Spørgsmål til kurset stiles til evu@jur.ku.dk