Nyt om GDPR - april 2021

Billede af GDPR

Lektor Hanne Marie Motzfeldt, ph.d. i databeskyttelsesret, giver en opdatering på nye vejledninger inden for databeskyttelsesretten, vigtige tilsynsudtalelser samt domme fra EU-domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Kursusbeskrivelse

Man kan hurtigt drukne i de spændende Schrems-sager og EU-Domstolens praksis om fælles dataansvar, men de er så langt fra den eneste udvikling indenfor GDPR, som man bør opdatere sin GDPR-praksis ud fra. GDPR er nu snart tre år gammel og især Datatilsynets, Det Europæiske Databeskyttelsesråds og EU-Domstolens praksis har udviklet sig.

Tendensen er, at der løbende sker ikke kun præcisering af, hvad der ligger i reglerne – men også justeringer af, hvordan man hidtil har præciseret reglerne. Eksempler, som er mindst lige så relevante som principelle EU-domme, og som vi skal tale om på kurset – er, at:

 Vi har fået mere viden om, hvornår reglerne slet ikke finder anvendelse, og om, hvornår f.eks. indsigtsanmodninger kan afvises som overdrevne eller gentagne,

  • Kravene efter ’god databehandlingsskik’ i forhold til medarbejdere har tydeligvis overlevet overgangen fra persondataloven – og vi har endda fået en 6 ugers stand-still periode efter information,
  • Brug af samtykke som behandlingsgrundlag har gennemgået en mildest talt rivende udvikling,
  • Vi har fået mere viden om, hvad der er omfattet – og ikke omfattet – af reglen om automatiske afgørelser og profilering i artikel 22, og dermed kravene til information efter artikel 13 og 14
  • Kravene til fortegnelsen efter databeskyttelsesforordningens artikel 30 har ændret sig – så der skal gang i opdateringerne ude i organisationerne,
  • Vi har fået præciserede krav til sikkerhedsforanstaltninger, herunder minimumskrav til årshjulet og for uddannelse af medarbejdere,
  • Vi ved (heldigvis) lidt mere om håndtering af oplysninger om bipersoner
  • … og meget mere

Kurset henvender sig til jurister, DPO’ere og andre, der arbejder med GDPR.

Dit udbytte ved deltagelse vil være konkret viden om ny praksis, som du kan bruge i din hverdag.

Kurset finder sted online via Zoom. Link vil blive tilsendt inden afholdelsen.

Hanne Marie Motzfeldt
Læs om underviseren

Spørgsmål til kurset stiles til evu@jur.ku.dk