Når mægling (mediation) flytter online

Kursus

Overvejer du at mægle pr. video eller er du allerede i gang? Lektor Lin Adrian, ph.d. i konfliktmægling og uddannelsesleder af Master i Konfliktmægling, introducerer på dette kursus online konflikthåndtering og zoomer derefter ind på online mægling med indblik i forskning og med råd til praksis. Den sidste del af kurset vil være en samtale med praktiserende online-mediator Charlotte Risbjerg, RisbjergRelation.

Kursusbeskrivelse

Kurset henvender sig til alle, som interesserer sig for online mægling og konflikthåndtering med en særlig interesse for videounderstøttet mægling.

Formål

At give deltagerne en teoretisk og praktisk indsigt i videobaseret mægling med henblik på at de kan engagere sig – eller deres medarbejdere - i videomægling med en bæredygtig og kritisk tilgang.

Undervisere

Lektor Lin Adrian
Læs om underviseren
Mediator Charlotte Risbjerg
Læs om underviseren

Udbytte

Dit udbytte ved deltagelse vil være øget viden om online mægling samt input til praksis, hvad enten man er øvet, overvejer at gå i gang eller arbejder i en institution, som overvejer online mægling.

Målgruppe

Advokater, freelance mæglere, ansatte i institutioner, der tilbyder eller overvejer at tilbyde videomægling.

Kurset finder sted online. Link sendes til deltagerne inden kursets afholdelse.

Det maksimale deltagerantal er 20.

Spørgsmål

Spørgsmål til kurset stiles til evu@jur.ku.dk