Retsakademiet


Retsakademiet er Det Juridiske Fakultets korte efter- og videreuddannelses kurser målrettet professionelle på arbejdsmarkedet. Kurserne giver dig mulighed for at få indblik i aktuelle tendenser i en retlig disciplin med førende forskere på området. Der udstedes deltagerbeviser som dokumentation af advokater og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse.