Interviewet med centerleder Agnete Lund og leder Mette Wind

Agnete Lund, Centerleder for psykiatriindsats, Randers Kommune

Hvad har masteruddannelsen betydet for arbejdspladsen?

”Masteruddannelsen blev fulgt op med en konsulent stilling, hvori uddannelsen kommer i spil – til gavn for hele afdelingen. Det betyder at andre medarbejdere har en sparringspartner i sager der er gået i hårdknude, eller skal ses igennem i forhold til den samlede indsats.

Mettes konsulentstilling er forankret i en besparelseskontekst, og det har vist sig at være en rigtig god investering – det har skærpet opmærksomheden på hvordan der forhandles – men også hvad der kan forhandles – og nye vinkler herpå.

Vi har til eksempel været igennem et længere forhandlingsforløb med regionen, hvor det har spillet en rolle for processen at der har været en gennemgående person der har medvirket i alle forhandlingerne og derved har haft et overblik.

Uddannelsen giver en på den ene side ballast til at håndtere de krav der er til besparelser og forhandling af priser/ydelser, og på den anden side er den vigtig i forhold til, at bidrage til at forstyrre kollegaer tilpas meget i opfattelsen af, hvad forhandling i socialt arbejde kan og går ud på. ”

Agnete Lund, Centerleder for psykiatriindsats, Randers Kommune

Mette Wind, leder af området for særforanstaltninger, afdelingerne Tårnby og Løvhøj, Sødisbakke, Region Nordjylland

Hvad har uddannelsen betydet for dig?


”Personligt betyder det rigtig meget at få lov til at dygtiggøre mig på nogle områder som jeg synes er spændende og som giver mening for mig både fagligt og på det private plan.

Jeg blev bevilliget uddannelsen af min daværende leder, da vi er i en tid, hvor kravet om omstillingsparathed, optimeringskrav, snæver økonomi og en travl hverdag, er en del af vores arbejdsliv.  Disse omstændigheder stiller derfor også store krav til ledere, mellemledere og medarbejderne. Vi var i en situation, hvor konflikter og mistrivsel på arbejdspladsen var en uønsket integreret del af hverdagen, og et område min leder ønskede at sætte fokus på og håndtere fagligt og ordentligt.

Jeg havde selv fundet uddannelsen på google, hvor jeg søgte på konflikthåndtering. Jeg havde håbet på at kunne finde en uddannelse i Århus, da det var noget mere praktisk for mig, men jeg kom ikke uden om, at uddannelsen i master i konfliktmægling fra det juridiske fakultet KU, gav mig indtrykket af at være den mest dybdegående og relevante uddannelse for mig. Jeg bar derfor forslaget til min leder, som valgte at bevillige mig uddannelsen… også grundet uddannelsens undervisning i forhandling, som vi her i afdelingen nu har fået stor gavn af. Vores afdeling er som mange andre afdelinger ramt af det stigende fokus på besparelse inden for det offentlige.

Efter jeg er startet på masteruddannelsen er jeg tiltrådt en stilling som ledelsen valgte at ny-oprette. Jeg er forhandlingskoordinator på myndighedsområdet. Mit arbejde er at have fokus på de kontrakter vi i vores afdeling laver med andre kommuner, eller private leverandører ved køb af sociale ydelser til fysisk og psykisk hæmmede borgere. Ligeledes gennemgår jeg nuværende aftaler for at se på evt. muligheder for optimering. At kombinere min faglige viden inden for det sociale område med min viden fra uddannelsen er uden tvivl en kombination som gør denne stilling enorm brugbar for både min afdeling, i forhold til mødet og kontraktforhandlingerne med vores samarbejdspartnere, men i særdeleshed har det også indflydelse på vores økonomi i afdelingen. Den samarbejdsorienterende tilgang, med åbenhed, ligeværdig og respektfuld kommunikation og høj faglig viden på området, gør det muligt at lave aftaler i en god tone, på højt fagligt niveau og giver grobund for et langvarigt tillidsfuldt samarbejde.

Forståelsen af de socialpsykologiske faktorer som opstår i konflikter eller forhandlinger, i kombinationen med indsigten i ”den gode” forhandling er uden diskussion med til at gøre mig faglig kompetent til at varetage og udføre mit arbejde på tilfredsstillende vis - både for mig, min leder og vores samarbejdspartnere.

I forhold til trivsel i vores afdeling, kan jeg med min nuværende viden være med til at øge ”nysgerrigheden” på hinanden som kollegaer, være med til at være undersøgende når vi i medarbejdergruppen undrer os over ledelsesmæssige beslutninger, indbyde til åbenhed, ærlighed og forhåbentlig også skubbe lidt til holdningen om at ”konflikter er negative og destruktive”.  En helt ny struktur og positiv tilgang til inddragelse og medindflydelse gør ligeledes meget ved vores afdeling.

Da jeg er mor til tre små børn, og derved til tider har en presset hverdag, blev jeg med min leder enig om, at kan bruge èn dag om ugen som studiedag ud over samlingerne. Dette har været en stor hjælp for mig og min familie. Der er ingen tvivl om, at det, at tage en master på dette niveau, kræver tid og engagement. Det skal være en prioritering for hele familien før det kan blive en positiv oplevelse. Med muligheden for at få en studiedag, og med opbakning fra min mand, er det i den grad en positiv oplevelse. Personligt og fagligt har det været en fantastisk rejse. Det er alle timerne værd.”

Mette Wind, leder af området for særforanstaltninger, afdelingerne Tårnby og Løvhøj, Sødisbakke, Region Nordjylland