Hvad siger de studerende?

Mette Wind

”Personligt betyder det rigtig meget at få lov til at dygtiggøre mig på nogle områder som jeg synes er spændende og som giver mening for mig både fagligt og på det private plan."

Masterstuderende, Mette Wind, Forhandlingskoordinator på myndighedsområdet, Socialafdelingen, Randers kommune

Læs hele interviewet med Centerleder Agnete Lund og Masterstuderende, Mette Wind
 
Mette Ringsted"Master i Konfliktmægling er måske den bedste lederuddannelse, jeg har fået. Hver eneste dag i et lederjob, må man forholde sig til konflikter. At have en tilgang, hvor konflikten ses som noget udviklende, og hvor man kommer bag om hinandens standpunkter for at nå nye fælles indsigter, kan være meget givende for en organisation. Jeg bruger det selv i min daglige ledelse og i forhold til kolleger, og jeg understøtter konfliktmægling på gymnasiet, som noget eleverne skal lære. At der dertil er et element af personlig udvikling i masteruddannelsen, gør det bare bedre.”

Mette Ringsted, Master i Konfliktmægling fra 2006, rektor ved Tårnby Gymnasium
 
"Jeg har hatt bruk for kunnskapen fra utdannelsen hver eneste dag, både på det personlige plan, i samfunnslivet og i erhvervslivet. Efter uddannelsen har min advokatvirksomhet endret seg betydelig – det er nå en virksomhet som drives under vignetten ’konstruktiv konflikthåndtering’, hvilket jeg har stor suksess med. Dertil kjennes det altså godt å arbeide med ting som har betydning for mange mennesker.”

Trond Lexau, Master i Konfliktmægling 2004, advokat i egen praksis, Bergen, Norge. Dertil formand for foreningen Nordiske Mediatorer MMCR
 
"Masteren er en meget nyttig baggrund for mig og jeg bruger den næsten hver dag i forbindelse med almindelig ledelse, konflikthåndtering, forhandling, dialogprocesser og af og til i form af egentlig konfliktmægling. På baggrund af et oplæg fra min masterafhandling er der lavet en konfliktpolitik på universitet og HR-afdelingen samarbejder bredt med ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere om håndtering af de konflikter, som løbende opstår i en stor organisation. Uddannelsen er meget relevant i organisationer, herunder på HR-området, hvor mange i de senere år har fokuseret på professionel forhandling og konflikthåndtering som vigtige elementer i ledelse, organisationsudvikling, læring og forandringsprocesser. Mægling er også blevet en mere almindelig del af tilgangen til bearbejdning og løsning af konflikter.”

Kjeld Lanng, Master i Konfliktmægling 2009, HR-chef på Aalborg Universitet
 
Anders Røberg-Larsen"Som politiker opplever jeg å få stort utbytte av utdanningen. Den gir gode kunnskaper som er betydningsfulle i samfunnet. Verden er konfliktorientert, og kunnskapen man opparbeider seg gjennom utdannelsen er nyttig, og den vil være etterspurt i uoverskuelig framtid.”

Anders Røberg-Larsen, studerende på Master i
konfliktmægling 2012-2014, politiker i Oslo bystyre som
fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i byutviklingskomiteen
 
Henriette Højsteen"Uddannelsen har betydet og betyder stadig meget for mig. Den er skruet godt sammen, og de undervisere jeg har mødt har været top engagerede og fremme i skoene fagligt set. De mennesker jeg blev uddannet med er den dag i dag en vigtig del af mit netværk, og vi er nogle stykker som stadig samles for at blive klogere på vores praksis.”

Henriette Højsteen, Master i Konfliktmægling 2007, konsulent og konfliktmægler i KBH kommune, Konfliktrådsmægler ved Vestegnens politi og frivillig konfliktrådgiver på Frederiksberg
 
Preben Rügge"I mit virke i den finansielle sektor er jeg blevet overrasket over, hvor meget ressourcespild og skade på person og virksomhed, der sker gennem ukonstruktiv håndtering af konflikter. Det var denne opmærksomhed, som gjorde, at jeg søgte ind på uddannelsen. Masteren har hjulpet mig til at se konflikter som et neutralt livsvilkår uanset kontekst. Det interessante er, om vi håndterer konflikterne konstruktivt eller destruktivt. At indse dette har betydet utrolig meget for mig personligt. Hver dag er en legeplads for at prøve mig selv og min erhvervede viden og erfaring af i både privat og erhvervsmæssig sammenhæng.”

Preben Rügge, studerende på Master i konfliktmægling 2012-2014, Financial Specialist og projektleder hos SEB, Luxembourg