Kort om uddannelsen

Konflikter er et livsvilkår. De kan have store negative menneskelige og økonomiske konsekvenser for individer, organisationer og samfund. Omvendt kan konflikter også føre til, at vi lærer nyt om os selv og en verden under stadig forandring. På Master i Konfliktmægling bliver du uddannet i mægling og i at bane vej gennem kaos og konflikt til forståelse, forhandling og gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Master i Konfliktmægling er en kompetencegivende mæglingsuddannelse, der giver deltagerne et solidt teoretisk og praktisk fundament til at håndtere konflikter på en konstruktiv og professionel måde.

Uddannelsen forbinder det individuelle plan med det samfundsmæssige, og bibringer dermed deltagerne en helhedsforståelse af konflikter. Der indgår fag som konfliktmægling, konfliktforståelse, konflikt og samfund både nationalt og internationalt, interkulturel forståelse, forhandling og kommunikation - alle på et højeste faglige niveau.

Undervisningen er en kombination af teori, intensiv træning og supervision. Gennem hele forløbet lægges vægt på deltagernes aktive medvirken og på at relatere undervisningen til deltagernes erfaringer. Underviserne er højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet suppleret med nationale og internationale eksperter på området.

Master i konfliktmægling er en tværfaglig uddannelse, der henvender sig til voksne studerende med relevant erhvervserfaring, som ønsker at dygtiggøre sig i rollen som hjælpende tredjepart. Adgangskravet er minimum 2 års relevant erhvervserfaring kombineret med en kandidateksamen, en afsluttet mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Der lægges ved optagelse af studerende vægt på at sammensætte hold, der repræsenterer en bred faglighed.

 

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over to år, således at deltagerne samtidigt kan varetage et fuldtidsjob. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i to sammenhængende mødedage om måneden fra torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Første hold startede i september 2002.

Jeg vil gerne have informationer om Masteruddannelsen i fremtiden!