Ansøgning og pris – Københavns Universitet

Master i Konfliktmægling > Ansøgning og pris

Ansøgning og pris

Til toppenOpstart og ansøgningsfrist
Master i konfliktmægling starter med nyt hold i september 2018, der er ansøgningsfrist mandag den 19. marts 2018, vi at afholder optagelses interview den 10. til 12. april 2018. Der vil blive optaget maksimum 26 deltagere. Såfremt der efter første ansøgningsrunde er ledige studiepladser, åbner vi for anden ansøgningsrunde med frist 4. juni 2018.

Til toppen Adgangskrav

Adgangskravet til Master i Konfliktmægling er, at ansøgeren har bestået en kandidateksamen, en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb samt har minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det forudsættes herudover, at ansøgeren er i relevant erhverv, har adgang til PC og internet, kan læse litteratur på engelsk og kan følge undervisning på engelsk. Ansøgere skal endvidere besidde et stort personligt engagement.

Der er mulighed for dispensation fra adgangsbetingelserne. Kravet om erhvervserfaringens længde kan dog ikke fraviges.

Relevante ansøgere vil kort efter ansøgningsfristens udløb blive indkaldt til personlige interviews. På baggrund af ansøgningen og interviewet vil ansøgere blive optaget.

Udvælgelsen sker på baggrund af en individuel vurdering kombineret med en vurdering i forhold til ansøgerfeltet. Ved den individuelle vurdering lægges vægt på erhvervserfaringens relevans, på ansøgerens mulighed for at bringe uddannelsen i anvendelse i sit aktuelle erhvervsarbejde, på skriftlig formuleringsevne og engelskkundskaber samt på ansøgerens mulige egnethed som upartisk tredjepart i en konflikt. Ved vurderingen af ansøgeren i forhold til ansøgerfeltet lægges vægt på, at sammensætningen af holdet afspejler en bredde såvel i forhold til uddannelsesmæssig baggrund som arbejdsfelt, arbejdssted, alder, køn, etnicitet mv.

Til toppen  Pris

Master i Konfliktmægling er en betalingsuddannelse under Lov om Åben Uddannelse. Studieafgiften er 150.000 kr. der betales i 4 rater: 1. rate 55.000 kr., 2. Rate 35.000 kr., 3. rate 35.000 kr. og 4. rate 25.000 kr.