Ansøgning og pris

Opstart og ansøgningsfrist

Master i Konfliktmægling starter nyt hold i september 2022. Der er optag i foråret 2022 med ansøgningsfristen den 21. marts 2022.

Optagelsesproceduren er:
Ansøgeren udfylder et elektronisk ansøgningsskema og en Erklæring vedrørende finansiering (pdf). 

Adgangskrav

Adgangskravet til Master i Konfliktmægling er, at ansøgeren har bestået en kandidateksamen, en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb samt har minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det forudsættes herudover, at ansøgeren er i relevant erhverv, har adgang til PC og internet, kan læse litteratur på engelsk og kan følge undervisning på engelsk. Ansøgere skal endvidere besidde et stort personligt engagement.

Der er mulighed for dispensation fra adgangsbetingelserne. Kravet om erhvervserfaringens længde kan dog ikke fraviges.

Relevante ansøgere vil kort efter ansøgningsfristens udløb blive indkaldt til personlige interviews. På baggrund af ansøgningen og interviewet vil ansøgere blive optaget.

Udvælgelsen sker på baggrund af en individuel vurdering kombineret med en vurdering i forhold til ansøgerfeltet. Ved den individuelle vurdering lægges vægt på erhvervserfaringens relevans, på ansøgerens mulighed for at bringe uddannelsen i anvendelse i sit aktuelle erhvervsarbejde, på skriftlig formuleringsevne og engelskkundskaber samt på ansøgerens mulige egnethed som upartisk tredjepart i en konflikt. Ved vurderingen af ansøgeren i forhold til ansøgerfeltet lægges vægt på, at sammensætningen af holdet afspejler en bredde såvel i forhold til uddannelsesmæssig baggrund som arbejdsfelt, arbejdssted, alder, køn, etnicitet mv.

Pris

Master i Konfliktmægling er en betalingsuddannelse under Lov om Åben Uddannelse. Studieafgiften for 2020-2022 var 150.000 kr. til betaling i 4 rater: 1. rate 55.000 kr., 2. Rate 35.000 kr., 3. rate 35.000 kr. og 4. rate 25.000 kr. Studieafgiften for 2022-2024 forventes at forblive uændret eller med en svag stigning.