Ansøgning og pris

Opstart og ansøgningsfrist

Master i Konfliktmægling starter nyt hold i september 2022. Der er optag i foråret 2022 med ansøgningsfristen den 21. marts 2022. Såfremt der herefter er ledige studiepladser, er der ansøgningsfrist til disse 1. juni 2022.

Optagelsesproceduren er:
Ansøgeren udfylder et elektronisk ansøgningsskema og en Erklæring vedrørende finansiering (pdf). 

Adgangskrav

Adgangskravet til Master i Konfliktmægling er, at ansøgeren har bestået en kandidateksamen, en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb samt har minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det forudsættes herudover, at ansøgeren er i relevant erhverv, har adgang til PC og internet, kan læse litteratur på engelsk og kan følge undervisning på engelsk. Ansøgere skal endvidere besidde et stort personligt engagement.

Der er mulighed for dispensation fra adgangsbetingelserne. Kravet om erhvervserfaringens længde kan dog ikke fraviges.

Ansøgere skal udfylde ansøgningsblanketten, som skal vedlægges en ansøgning samt ansøgerens essay om en konflikt.

Ved vurdering af ansøgningen lægges der vægt på ansøgerens mulighed for at inddrage uddannelsen både under forløbet og efter uddannelsens afslutning. Ansøgningen danner desuden baggrund for det personlige interview.

Relevante ansøgere vil kort efter ansøgningsfristens udløb blive indkaldt til personlige interviews. På baggrund af ansøgningen og interviewet vil ansøgere blive optaget.

Den endelige udvælgelse sker på baggrund af en individuel vurdering kombineret med en vurdering i forhold til ansøgerfeltet. Ved den individuelle vurdering lægges vægt på erhvervserfaringens relevans, på ansøgerens mulighed for at bringe uddannelsen i anvendelse i sit aktuelle erhvervsarbejde, på skriftlig formuleringsevne og engelskkundskaber samt på ansøgerens mulige egnethed som upartisk tredjepart i en konflikt. Ved vurderingen af ansøgeren i forhold til ansøgerfeltet lægges vægt på, at sammensætningen af holdet afspejler en bredde såvel i forhold til uddannelsesmæssig baggrund som arbejdsfelt.

Pris

Master i Konfliktmægling er en betalingsuddannelse under Lov om Åben Uddannelse. Studieafgiften er 150.000 kr. til betaling i 4 rater: 1. rate 55.000 kr., 2. Rate 35.000 kr., 3. rate 35.000 kr. og 4. rate 25.000 kr.