Master- og diplomuddannelser

Studerende på Søndre Campus
Ønsker du at bevæge dig et skridt videre i din karriere, er en master- eller diplomuddannelse på Det Juridiske Fakultet måske noget for dig.

Masteruddannelser

Masteruddannelser henvender sig til erhvervsaktive voksne, der har en forudgående lang eller mellemlang, videregående uddannelse samt relevant erhvervserfaring og som ønsker et formelt kompetenceløft eller opdatering og efteruddannelse.

En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Uddannelserne er forankret i et aktivt forskningsmiljø, og undervisningen er tilrettelagt af forskere. Masteruddannelser er også kendetegnet ved et aktivt samspil mellem den nyeste teori/viden og deltagernes erfaringer og kompetencer. Masteruddannelserne tilbyder specialisering, fordybelse og refleksion inden for et bestemt fagligt område.

Diplomuddannelse

Diplomuddannelser henvender sig til erhvervsaktive voksne, der har en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Herudover skal man have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

En diplomuddannelse er en videregående kompetencegivende deltidsuddannelse på bachelorniveau. Deltagerne får ny viden, nye kompetencer og ny inspiration til det daglige arbejde. Derudover får deltagerne et stærkt, tværfagligt netværk i form af en række medstuderende, som kommer fra andre fagområder og med andre perspektiver.