Når du er blevet optaget - praktiske informationer

Optagelsesbrev

Når du er blevet optaget, sender vi dig et optagelsesbrev pr. mail, der bl.a. indeholder de praktiske informationer, som du også kan læse her.

Elektronisk selvbetjening på KUnet
På Københavns Universitets intranet, KUnet, har du adgang til en række selvbetjeningsmuligheder, bl.a. en e-mail. Her får du al væsentlig information vedr. dit studium og du bør derfor tjekke e-mailen dagligt.

Når din betaling er registreret, vil du efter nogle dage (7-10) kunne tilgå KUnet. Du skal gå til KUnet og klikke på: ”første gang jeg logger på” og bruge dit NemID for at aktivere dig.

Vi sender dit studiekort til dig, når du har uploadet dit billede under selvbetjening. Kortet sendes til den adresse, som står i selvbetjening/ persondata. Produktionstiden er ca. 10 dage. 

Tid og sted for undervisningen

Du kan se tid og sted for undervisningen på Skema (vejledning i skemasøgning; se under Find dit kursus på siden Enkeltfag under Åbent Universitet samt i kursuskataloget under dit fag. Se kort over fakultetets lokaler.

Du skal vide hvilket hold, som du skal følge, hvis der er flere hold på faget. Holdnummer finder du på selvbetjeningen på KUnet. Du må kun følge undervisningen, hvor du er holdsat.

Underviseren kan i særlige tilfælde flytte eller aflyse timer. Sker dette, er det underviserens ansvar at melde det til de studerende i Absalon (KU's e-learningssystem) samt få ændret undervisningsplanen på Skema. Det er derfor en god ide at checke Absalon og Skema jævnligt.

Dispensation

Hvis du får brug for at søge dispensation fra gældende regler, så send en mail til deltidsstuderende@jur.ku.dk og begrund dit behov for dispensation, så vil du blive kontaktet af fakultetet.