Hvordan og hvornår foregår undervisningen?

Uddannelsen starter i september 2020, og der vil blive afholdt fire undervisningsforløb (torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag) i det første semester.

Du kan se en plan over samlinger på DUK  2020-22 her:

Plan over samlinger på DUK hold VIII

Undervisningen på DUK foregår som en blanding af internater og eksternater. Internater gennemføres på kursusstedet Slangerupgaard i Faxe Ladeplads, mens eksternaterne finder sted på Københavns Universitet. Undervisningen vil foregå i intensive forløb (samlinger) fra torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag, typisk én gang om måneden.

Ud over selve samlingerne vil der være en del opgaver, som skal løses af deltagerne mellem undervisningsgangene, enten alene eller i studiegrupper. Endelig vil en del af undervisningen finde sted via internettet.

På undervisningens tredje semester gennemføres en studietur til udlandet for at se nærmere på et eller flere emner. Tidligere studieture er gået til Oslo, hvor emnerne var politiindsats og TV-overvågning, Amsterdam, hvor vi studerede narkopolitik og prostitution, samt Manchester, hvor emnet var bandekriminalitet.