Uddannelsens opbygning

DUK - Diplomuddannelse i Kriminologi er en 2-årig kompetencegivende uddannelse, normeret til ét studieårsværk, og den udgør et selvstændigt uddannelsesforløb. Et diplomstudium svarer til 60 ECTS point (European Credit Transfer System). Den udbydes over to år (fire semestre), således at du som deltager kan passe et arbejde ved siden af studiet.

Uddannelsen er opdelt i en række moduler, hvoraf nogle er valgfrie. For at opnå en kriminologisk diplomuddannelse skal du gennemføre 5 obligatoriske moduler og ét valgfrit modul.

Obligatoriske moduler:

  • Introduktion til kriminologi, 10 ECTS-point
  • Videnskabsteori og metode, 5 ECTS-point
  • Det strafferetlige system, social kontrol, myndighedsudøvelse og etik, 10 ECTS-point
  • Ofre for kriminalitet: Viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi, 5 ECTS-point
  • Forebyggelse af kriminalitet, 10 ECTS-point
  • Afgangsprojekt: Selvvalgt emne, 15 ECTS-point


Valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge ét:

  • Politiforskning - professionspraksis og dennes effekt, 5 ECTS-point
  • Fængsels- og institutionsforskning - professionspraksis og dennes effekt, 5 ECTS-point

Ud over disse valgfri moduler, som udbydes af Københavns Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, har du også mulighed for at vælge bestemte moduler fra den sociale diplomuddannelse. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om indhold og udbudstidspunkter for disse.

Du kan finde en nærmere beskrivelse af indhold og kompetencemålsætninger for de enkelte moduler i studieordningen