Hvem kan søge? – Københavns Universitet

Hvem kan søge?

  DUK henvender sig til voksne deltagere fortrinsvis fra Danmark og Norden, som i deres arbejde har berøring med det kriminologiske felt, og som har behov for en mere systematisk/videnskabelig tilgang til og viden om kriminologiske problemstillinger.

  Eksempler på deltagernes jobprofiler:

  • Medarbejdere i retssystemet, f.eks. jurister samt andre medarbejdere i politi og kriminalforsorg.
  • Kommunale medarbejdere såsom SSP-medarbejdere og opsøgende gademedarbejdere med en socialpædagogisk uddannelse, andre pædagoger, lærere samt socialrådgivere.
  • Medarbejdere i andre behandlingssystemer med en relevant uddannelse, f.eks. sundhedsfagligt personale.
  • Undervisere og journalister med samfundsforhold og retspolitik som emneområde.

  For at kunne søge om optagelse på uddannelsen, skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

  Hvis du ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, kan du optages, hvis vi ud fra en konkret vurdering skønner, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, som svarer til kravene. Hvis du ønsker optagelse på denne baggrund, er det en god idé at kontakte os, før du sender ansøgningen.

  Kvalificerede ansøgere vil eventuelt blive bedt om at deltage i en optagelsessamtale forinden optagelse.