Uddannelsens baggrund og målsætning

Det skønnes, at op imod 30.000 mennesker i Danmark er beskæftiget med kriminalitetsproblemer på den ene eller anden måde. Politifolk, socialrådgivere, fængselsfunktionærer, gademedarbejdere, dommere, pædagoger, advokater, narkobehandlere, private vagtfolk, journalister, SSP-konsulenter, læger og mange andre faggrupper arbejder med kriminalitetsproblemer i en større eller mindre del af deres professionelle liv. Der findes således en stor base af erfaringer på dette område.

Kriminalitet og kriminalitetsforebyggelse er samtidig emner, som der forskes meget i, både i Danmark og internationalt, og også her findes en stor mængde viden om, hvordan man mest effektivt kan forebygge og bekæmpe kriminalitet.

Disse mange forskellige typer viden bliver dog, som det ser ud i dag, langt fra udnyttet. De forskellige faggrupper udveksler ikke erfaringer i noget større omfang, og den forskningsbaserede viden om virkninger og effektivitet bringes sjældent i spil blandt praktikerne.

Det er her, Diplomuddannelsen i Kriminologi (DUK) gør en forskel. Uddannelsen har to hovedsigter: For det første giver den deltagerne en solid metodisk og videnskabelig ballast, som sætter dem i stand til at opsøge relevant information, vurdere videnskabelige resultater, samt ikke mindst omsætte disse i konkret handling. For det andet skaber diplomuddannelsen bedre samarbejde og vidensdeling mellem de forskellige faggrupper, der er beskæftiget med kriminalitet.

Indtil nu har vi uddannet 100 diplomkriminologer, som med uddannelsen har fået ikke blot nye kompetencer, men også et unikt netværk.