Ansøgning og pris

Næste ansøgningsrunde foregår i foråret 2020 med studiestart september 2020.

Optagelsesproceduren er:
Ansøgeren udfylder et elektronisk ansøgningsskema samt en "erklæring vedrørende finansiering".

Ansøgningen vil blive vurderet, og er ansøgeren kvalificeret, bliver han/hun eventuelt indkaldt til en ansøgningssamtale.

Læs om optagelseskrav

Deltagerbetaling

Den samlede deltagerbetaling for uddannelsen er 110.400 kr., gældende fra 2018. Heri indgår udgifter til internatophold med forplejning samt studietur. Deltagerbetalingen opkræves per tilmeldt modul:

  • 5 ECTS = 9.200 kr.
  • 10 ECTS = 18.400 kr.
  • 15 ECTS = 27.600 kr.

Læs om uddannelsens opbygning