Ansøgning og pris


Diplomuddannelsen i Kriminologi starter med nyt hold i september 2022. Der er optag i foråret 2022 med ansøgningsfrist for 2. ansøgningsrunde mandag den 6. juni 2022.

Optagelsesproceduren er:
Ansøgeren udfylder et elektronisk ansøgningsskema samt en "erklæring vedrørende finansiering".

Ansøgningen vil blive vurderet, og er ansøgeren kvalificeret, bliver han/hun eventuelt indkaldt til en ansøgningssamtale.

Læs om optagelseskrav

Deltagerbetaling

Den samlede deltagerbetaling for uddannelsen er 120.000 kr. Heri indgår udgifter til internatophold med forplejning samt studietur. Deltagerbetalingen opkræves per tilmeldt modul:

  • 5 ECTS = 10.000 kr.
  • 10 ECTS = 20.000 kr.

Læs om uddannelsens opbygning