Overflytning fra anden videregående uddannelse

Hvis du er indskrevet på den juridiske bacheloruddannelse i Århus, Odense eller Aalborg og ønsker overflytning til Københavns Universitet, kan du søge om overflytning til den juridiske bacheloruddannelse på det juridiske fakultet ved Københavns Universitet.

Betingelserne for overflytning er, at du har bestået de prøver, der svarer til 1. års prøverne ved den juridiske bacheloruddannelses gældende studieordning på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, samt at der er ledige pladser på det studieår, som du søger overflytning til.

Bemærk, at der i de seneste studieår ikke har været ledige pladser på nogen af årgangene.

Indskrivning på bacheloruddannelsen er kun muligt pr. 1. september. Ansøgningsfristen er 1. marts og der må beregnes en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger

Du kan muligvis få meritoverført dele af din nuværende bacheloruddannelse til den juridiske bacheloruddannelse. Det er ikke alle meritter, som er fastlagt for den gældende studieordning. Du kan se en oversigt over de meritter, som pt. er godkendt af Studienævnet på oversigten over merit på bacheloruddannelsen.

Har du spørgsmål til overflytning kan du kontakte Studieinformationen.

Vil du vide mere om uddannelsen, finder du information på studier.ku.dk.