Om netværket – Københavns Universitet

Dansk > Om netværket

Om netværket

TRAMEREN er et internationalt forskningsnetværk etableret mellem Center for Virksomhedsansvar (CEVIA), Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og Frank J. Guarini Center på New York University.

Formålet med TRAMEREN er at udforske forskningssynergier og udvikle rammer for forskningssamarbejde mellem partnerinstitutioner. Netværket søger at fremme internationale juridiske og andre sociale videnskaber, videnskabelige udvekslinger og dialoger om søtransport og klimaændringer med andre forskere fra andre institutioner og lande. Det er hensigten, at netværkets virke fortsætter efter år 2016.

Københavns Universitet, Hovedbygningen, Frue Plads

Washington Square Park er i stor  udstrækning omgivet af NYU bygninger.