Udledningen af ​​drivhusgasser i forbindelse med international søtransport er kun i meget begrænset omfang reguleret på internationalt og regionalt plan. Manglen på lovgivningsmæssige rammer efterlader et rum for industrien selv til at forfølge frivillige initiativer og derved påvirke reguleringen.

The Transatlantic Maritime Emissions Research Network (TRAMEREN) er det første forskningsnetværk mellem Danmark og USA med fokus på private maritime aktører og klimaændringer. Netværket er tværfagligt og fokuserer på retlige og politiske udfordringer for søtransport og klimaændringer fra privat-offentligt perspektiv. Fokus på netværksaktiviteter for 2016 er at udforske de private maritime aktørers rolle i forhold til at tackle emissioner af drivhusgasser fra søtransportsektoren.  Dette omfatter en undersøgelse af muligheder, incitamenter, fordele og ulemper ved frivillige reguleringsinitiativer i Danmark, EU og USA. I tillæg hertil undersøges de retlige konsekvenser herved med fokus på håndhævelse og erstatningsansvar.

TRAMEREN indgår CEVIA’s forskningsprojekter om maritim ledelse og virksomheders sociale ansvar og bæredygtighed.

Tweets by TRAMEREN

Styrelsen for Forskning og Innovation

The Guarini Center