17. maj 2021

Covid-19 og domstolene

En gruppe forskere beskriver i en ny bog, hvordan covid-19 har påvirket domstolenes behandling af civile sager i en række lande verden over. Professor Clement Salung Petersen har bidraget til bogen med overvejelser om betydningen af digitaliseringen af den civile retspleje. Bogen er udgivet som gratis e-bog (open access) og kan læses her.