27. januar 2020

Fuldbyrdelse af medierede forlig

Adjunkt Johan Tufte-Kristensen fra forskningsgruppen for tvistløsning (RESOLVE) har netop fået publiceret en artikel i Juristen 2019, nr. 6, med titlen "Fuldbyrdelsen af mediere forlig". Artiklens baggrund er FN’s nyligt vedtagne Singapore-konvention, som forpligter de tiltrædende stater til at fuldbyrde og håndhæve medierede forlig i internationale kommercielle tvister. I artiklen diskuterer Johan Tufte-Kristensen, om Danmark bør overveje at tiltræde og implementere konventionen, eller om mediationsprocessen i stedet bør fremmes og forbedres på andre måder. Han påpeger, at der vil være flere fordele forbundet med at tiltræde og implementere konventionen i Danmark, men at behovet endnu er begrænset. Desuden vil der være flere praktiske og principielle udfordringer forbundet med tiltrædelsen og implementeringen. Han argumenterer for, at regeringen i stedet bør bruge ressourcer på at udarbejde en klar og forudsigelig mediationslov, som både omfatter internationale og indenlandske forlig, og som indeholder deklaratoriske regler om mediationsaftalen, mediatoren, mediationens gennemførelse og omkostningerne forbundet med mediationen.

Artiklen kan læses her (kræver abonnement).