28. august 2019

Retsplejeloven 100 år

Se illustration i stor format

Den 1. oktober 2019 er det 100 år siden, at retsplejeloven trådte i kraft i Danmark. Jubilæet markeres bl.a. med bogudgivelsen ”Retsplejeloven 100 år”, som er redigeret af professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, professor Trine Baumbach, Ole Scharf og professor Henrik Stevnsborg.

 

To forskere fra forskningsgruppen RESOLVE har bidraget til bogen:


 Lektor Lin Adrian har i kapitlet Retsmægling – en revolutionær fuser? analyseret udviklingen i anvendelsen af retsmægling siden implementeringen i 2008. Hun lancerer her den hypotese, at antallet af sager stagnerer på grund af juristers professionsidentitet og den iboende forståelse af konflikter og konflikthåndtering.

 
Professor Clement Salung Petersen har i kapitlet Den civile retspleje under forandring analyseret nogle af de væsentligste forandringer i den civile retspleje i lyset af den samfundsmæssige udvikling. Analysen tager udgangspunkt i fire nedslagspunkter: Rollefordelingen mellem retten og parterne, sagkyndig medvirken, processens form, samt alternativ konfliktløsning (ADR) med særligt fokus på voldgift og konfliktmægling.

 

Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) har i forbindelse med retsplejelovens jubilæum og bogudgivelsen indbudt til et seminar på Københavns Universitet.