RESOLVE – Forskningsgruppen for tvistløsning

Forskningsgruppen for tvistløsning (RESOLVE) har til formål at tilvejebringe og formidle forskningsbaseret viden om civilproces og alternativ konflikthåndtering (ADR) til gavn for jurauddannelserne, retsvæsenet og samfundet i øvrigt. Du kan her læse mere om forskningsgruppen og den forskning, som vi arbejder med. Du kan også søge råd om specialeskrivning inden for dette forskningsfelt.

Justitia, Københavns Byret, Håndtryk

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Billede
Adrian, Lin Lektor Billede af Adrian, Lin
Asmussen, Ida Helene Lektor Billede af Asmussen, Ida Helene
Cavaleri, Sylvie Cécile Lektor Billede af Cavaleri, Sylvie Cécile
Haugsted, Thomas Ph.d.-studerende Billede af Haugsted, Thomas
Nielsen, Dan Stausholm Indskrevet ph.d.-studerende Billede af Nielsen, Dan Stausholm
Petersen, Clement Salung Professor Billede af Petersen, Clement Salung