Forskningsgruppen for tvistløsning

Forskningsgruppen for tvistløsning

Forskningsgruppen for tvistløsning (RESOLVE) har til formål at tilvejebringe og formidle forskningsbaseret viden om civilproces og alternativ konflikthåndtering (ADR) til gavn for jurauddannelserne, retsvæsenet og samfundet i øvrigt. Du kan her læse mere om forskningsgruppen og den forskning, som vi arbejder med. Du kan også søge råd om specialeskrivning inden for dette forskningsfelt.

Læs mere om RESOLVE – Forskningsgruppen for tvistløsning 

Nyheder

Se alle nyheder